UUTISET

Tältä sivulta voit lukea seurakuntamme tiedotteet.

Yhteinen Sanoma -seurakuntalehtemme ilmestyy 5 kertaa vuodessa ja lehdet löytyvät osiosta Yhteinen Sanoma. Nettisivujen ja somen lisäksi ilmoitamme viikoittaiset tapahtumat Etelä-Uusimaa-lehden viikkoilmoittelussa.

Seurakuntamme viestinnästä vastaa kokonaisuudessaan kirkkoherra Katri Grönroos. Jokainen työntekijä vastaa oman työalansa viestinnästä. Sosiaalisen median päivitysvuorot vaihtuvat työntekijöiden kesken viikottain. Lisäksi työyhteisössä on jaettu seuraavat erityisvastuut:

- Yhteinen Sanoma -lehden toimitussihteeri - diakoni Nina Fabritius-Ylitalo

- Viikkoilmoittelu Etelä-Uusimaa-lehdessä - Ruth Karttunen

- Jumalanpalveluselämän viestintä - kappalainen Antti Salmisto

 

Uutislistaukseen

Kirkkoherranvaaliin liittyvästä hallinto-oikeuden päätöksestä on tehty valituslupahakemus

TIEDOTE 9.4.2024

Kirkkoherranvaaliin liittyvästä hallinto-oikeuden päätöksestä on tehty valituslupahakemus

Helsingin hallinto-oikeus antoi 29.2.2024 ratkaisunsa kirkkoherranvaalia koskevassa valituksessa ja hylkäsi kirkkoherran vaalissa olleen toisen hakijan pastori Matti Nikkasen valituksen. Hallinto-oikeuden päätökseen tyytymätön Nikkanen jätti huhtikuun alussa valituslupahakemuksen korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Nikkasen mukaan päätös virkavalinnasta ja oikaisuvaatimuksen hylkäämisestä, sekä hallinto-oikeuden päätös valituksen hylkäämisestä on kumottava kirkkolain, perustuslain ja tasa-arvolain vastaisena. Korkein hallinto-oikeus päättää valitusluvan myöntämisestä, minkä käsittelemiseen menee keskimäärin puoli vuotta.

Hallinto-oikeus katsoo päätöksessään, että seurakuntaneuvosto on voinut painottaa kirkkoherran valinnassa määrittelemiään, hakuilmoituksessa ilmoitetun mukaisia viran erityisiä tarpeita ja hakijoiden sopivuutta tehtävään niiden kannalta sekä pitää Grönroosia tämän henkilökohtaisten ominaisuuksien ja tekemänsä kokonaisarvioinnin perusteella valittajaa ansioituneempana ja soveltuvampana kysymyksessä olevaan virkaan. Hallinto-oikeus katsoo seurakuntaneuvoston osoittaneen, että Grönroosin valinta on perustunut muuhun hyväksyttävään seikkaan kuin sukupuoleen.

Kirkkoherranvaalissa Katri Grönroos sai 11 ääntä, ja hän on toiminut vt. kirkkoherrana reilun kahden vuoden ajan. Matti Nikkanen sai yhden äänen.  Prosessin pitkittyminen on erittäin valitettavaa seurakunnan työyhteisön ja toiminnan sekä seurakuntalaisten kannalta.

RAASEPORIN SUOMALAINEN SEURAKUNTA

Katri Grönroos, vt. kirkkoherra, katri.gronroos@evl.fi, puh 044 300 3611

9.4.2024 21.49