Pääkirjoitus, kirjoittaja seurakuntapastori Katri Grönroos: Jo joutui armas aika ja suvi suloinen

Kesä alkaa perinteisesti Suvivirrestä. Se on juhlavirsi, joka tuo kesän tunnun niin pienten kuin isojenkin sydämeen, vaikka sen paikkaa koululaisten ja valmistuneiden juhlassa on välillä kyseenalaistettukin. Suvivirrellä on myös kirkkovuodessa oma erityinen paikkansa: Suvivirren sunnuntaita vietetään vuosittain toukokuun lopussa seurakuntien jumalanpalveluksissa. Silloin olemme laulaneet ne vähän tuntemattomammatkin säkeistöt eli kaikki kuusi säkeistöä.

Tämän kevään aikana emme ole voineet kokoontua yhteisiin juhliin laulamaan tai viettämään jumalanpalveluksia. Kesän kynnyksellä Suvivirrestä näyttäytyykin minulle nyt erityisesti toisenlainen puoli: sen vahva lohdullisuus. Nälänhädän ja kulkutautien aikoina 1600-luvulla kirjoitetut sanat tulevat nyt erityisen lähelle ja muotoutuvat rukoukseksi huulilleni: ”Oi Jeesus Kristus jalo ja kirkas paisteemme, sä sydäntemme valo, ain asu luonamme. Sun rakkautes liekki sytytä rintaamme, luo meihin uusi mieli, pois poista murheemme.”

Kevät on ollut monin tavoin koettelevaa ja poikkeuksellista aikaa meille kaikille. Huoli tulevaisuudesta, omasta ja läheisten terveydestä, taloudellinen epävarmuus sekä tapaamisten rajoitteet ovat väistämättä heilauttaneet arkemme kulkua. Myös kirkkona ja seurakuntana olemme olleet uuden edessä ja etsineet muuttuneita tapoja palvella, tukea ja olla läsnä silloinkin kun, emme ole voineet kokoontua. Piispojen antaman toiveen mukaisesti seurakunnat ottivat maaliskuusta lähtien niin sanotun digiloikan ja aloittivat jumalanpalvelusten striimauksen tai tallentamisen sunnuntaisin ilman läsnäolevaa kirkkoväkeä. Moni on löytänyt myös meidän seurakuntamme tallenteet facebook- ja kotisivuiltamme. Ilahduttavaa on, että katsojia on kertynyt huomattavasti enemmän kuin tavallisesti kirkkoväkeä pyhän messuun. Videoiden katsominen omalta kotisohvalta on mahdollistanut monelle uuden tavan liittyä jumalanpalvelukseen, yhteiseen rukoukseen, musiikin ja Jumalan sanan äärelle. Kaikkia nämä nettivideot eivät valitettavasti ole voineet tavoittaa, mutta onneksi televisiojumalanpalveluksia on lisätty jokaiseen pyhään.

Koronaepidemian poikkeusajat ovat osuneet erityisen haastavasti moniin ikäihmisiin ja riskiryhmään kuuluviin sekä perheisiin, lapsiin ja nuoriin. Hätään joutuneita olemme seurakuntana pyrkineet auttamaan muun muassa ruoka-avun, Kotimaanapu-keräyksen, kaupassakäyntiavun
ja luottamuksellisten keskustelujen myötä. Kirkot ovat olleet sunnuntaisin auki yksittäistä rukousta ja hiljentymistä varten. Perheille ja lapsille on suunnattu omia hartauksia ja nuoriin on pidetty yhteyksiä etävälinein.

Kesäkuun ensimmäisenä pyhänä 7.6. pääsemme jälleen pitkän odotuksen jälkeen kokoontumaan yhteiseen messuun Pohjan kirkkoon. Messussa voimme jälleen nauttia yhdessä myös ehtoollisen, jota monet ovat poikkeusaikoina erityisesti kaivanneet. Ehtoollisessa Kristus ravitsee meitä salatulla tavallaan niin leivän ja viinin kuin myös pyhien yhteyden kautta.

Kesänvietto avautuu meille edelleen poikkeuksellisena, mutta myös toiveikkaana ja yhteisöllisenä turvavälit ja rajoitukset muistaen. Kesässämme kulkee mukana haavoittuvuus ja nopeasti muuttuvien tilanteiden mahdollisuus, mutta kaiken keskellä me voimme turvata ja luottaa Taivaallisen Isämme hyvyyteen ja rakkauteen, joka ympäröi meidät kaikkina elämämme päivinä: Hän ohjaa meidät virvoittavien vetten ääreen, jossa saamme levätä.


”Taas niityt vihannoivat ja
laiho laaksossa. Puut metsän
huminoivat taas lehtiverhossa.
Se meille muistuttaapi hyvyyttäs, Jumala, ihmeitäs julistaapi
se vuosi vuodelta.


Toivotamme sinulle siunattua ja levollista kesää!
Katri Grönroos, pastori


Ps. Lämpimästi tervetuloa mukaan laulamaan Suvivirttä kesäkuun messuihin 7.6. klo 12 Pohjan kirkkoon ja 14.6. klo 10 Karjaan kirkkoon! 

Kirkkopolku Mustiolla

Kirkkopolku -pilottihankkeen ensimmäinen näyttely Raaseporin suomalaisen seurakunnan alueella pidettiin Hakarinteen koulun kanssa Tammisaaren kirkossa keväällä 2019. Kevätkaudella 2020 hanke toteutettiin yhdessä Mustion koulun kanssa Mustion kirkossa. Mustion kirkko on osa raaseporilaista historiaa ja identiteettiä. Kirkon taide kertoo eri aikakausista, kristinuskon perusteista sekä taiteilijoiden elämästä. Tähän kaikkeen pääsee käsiksi vain tutustumalla ja opettelemalla asioita. Tätä kaikkea on Kirkkopolku - kuvataidenäyttely antanut Mustion koulun 4-6-luokan oppilaille. Oppilaat ovat tutustuneet kirkkotaiteeseen kokemuksellisen taideoppimisen mallin avulla. Kokemuksensa perusteella he ovat jatkaneet oppimista koulussa kuvataiteen, äidinkielen ja uskonnon oppitunneilla.

Kirkkopolku-hankkeen tavoitteena oli lisätä koulun ja seurakunnan vuorovaikutusta, tuoda esiin lähikirkon taidetta ja taiteen avulla vahvistaa koululaisten sidettä seurakuntaan sekä omaan kotiseutuunsa. Mustion koulun 4-6-luokkalaiset oppilaat kävivät tutustumassa Mustion kirkon taiteeseen syksyllä 2019. Sen jälkeen he perehtyivät tarkemmin maalausten aiheisiin ja tekivät niiden pohjalta koulussa omia taideteoksia. Maaliskuussa 2020 teokset ripustettiin Mustion kirkkoon näyttelyn avajaisia varten. Maaliskuun lopusta toukokuun loppuun saakka näyttelyn piti olla avoinna Mustion kirkossa ohjattuja ryhmäkierroksia varten.

Maaliskuussa puhjenneen koronaviruspandemian ja sen leviämisen rajoittamiseksi valtioneuvoston asettaman poikkeuslain seurauksena hankkeen ennalta sovitut aikataulut ja toteutustavat muuttuivat kuitenkin merkittävästi. Pian näyttelyn rakentamisen jälkeen Mustion kirkko jouduttiin sulkemaan julkisilta kokoontumisilta ja Mustion koulu suljettiin. Koulun oppilaat siirtyivät kotona tapahtuvaan etäopiskeluun. Muuttuneiden olosuhteiden seurauksena Kirkkopolku-näyttely päätettiin toteuttaa verkossa virtuaalinäyttelynä valokuvien, videoiden ja kirjoitusten avulla. Näin Mustion Kirkkopolusta valmistettiin samalla virtuaalinäyttely seurakunnan nettisivuille, jonka kautta jokainen on voinut päästä katsomaan töitä. Löydät näyttelyn seurakuntamme nettisivuilta www.raaseporinseurakunta.fi.

Turun arkkihiippakunnan hiippakuntavaltuusto myönsi 19.3.2020 Arkkipooki-palkinnon Salon seurakunnan Kirkkopolku-hankkeelle. Arkkipooki-palkinto jaetaan tunnustuksena merkityksellisestä, ansiokkaasta ja innovatiivisesta työstä kirkon, hiippakunnan tai seurakuntien ja niiden jäsenten hyväksi. Kirkkopolku-hanke palkittiin, koska siinä kehitetään koulujen ja seurakunnan välistä yhteistyötä. Hanketta on ohjannut Raaseporin suomalaisen seurakunnan ja Salon seurakunnan alueella erityisopettaja Anna Kaisa Siltanen. Palkinnon myöntämisen perusteluissa korostettiin, että hankkeessa on ansiokkaasti ideoitu TaiT Marjo Räsäsen kokemuksellisen taideoppimisen mallin avulla kirkkotaiteeseen perustuva oppimiskokonaisuus, joka on toteutettu yhteistyössä paikallisen koulun ja seurakunnan kanssa.

Kiitokset Mustion koulun oppilaille ja opettajille antoisasta yhteistyöstä!

Teksti ja kuvat: Antti Salmisto, kappalainen. 

Mustion kirkkosali, jossa puisia penkkirivejä. Seinillä oppilastöitä Neitsyt Mariasta. Tauluissa pohjakankaana käytetty sanomalehtipaperia ja maalaamiseen mustaa maalia.

Mustion kirkon urkulehteri. Kaiteessa oppilastoinä maalauksia evankelien kirjoittajista.

 

 

Seurakunnan koululaisten vapaa-ajantoiminta täyttää 30 vuotta syksyllä 2020

Seurakunnassamme on järjestetty iltapäivätoimintaa koululaisille vuodesta 1990 alkaen. Tuolloin kerho kokoontui Isossa pappilassa, ja se oli tarkoitettu 7-9-vuotiaille koululaisille. Paikkoja kerhossa oli tuolloin 30. Toiminta on ollut alusta saakka kaksikielistä. Kaupunki on ostanut iltapäivähoitopalveluja vuodesta 1992 alkaen, jolloin iltapäiväkerho siirtyi Pikku pappilaan. Vuonna 1997 toimintaan lisättiin myös aamuhoito.

Vuonna 1992 Pikku pappilassa alkoi myös ruotsinkielinen päiväkerhotoiminta, suomalainen päiväkerho siirtyi Pikku pappilaan vuonna 2001. Aikoinaan siellä järjestettiin myös kesäkuussa kokopäivätoimintaa pienemmille koululaisille koulujen kesäloman aikana.

2000-luvun alussa aamu- ja iltapäivähoidon kysyntä lisääntyi ja kerhon paikkoja lisättiin kolmestakymmenestä neljäänkymmeneen. Nykyinen aamu- ja iltapäiväkerho toimii samoilla ehdoilla kuin muukin vastaava toiminta. Aamu- ja iltapäiväkerhon toiminnasta vastaa Karis-Pojo svenska församling yhteistyössä seurakuntamme kanssa. Toiminnan tavoitteena on tukea lasten kasvua ja kehitystä, ja se pohjautuu kristillisiin arvoihin ja ihmiskuvaan. Lapset saavat leikkiä, askarrella tai vaan olla kavereiden ja ohjaajien kanssa.

Nykyään Pikku pappilassa järjestetään kerhotoiminnan lisäksi myös perhekahvilatoimintaa yhteistyössä Karjaan MLL:n kanssa, perhepäiviä ja -iltoja sekä rukouspiiriä.

Teksti ja kuva: Pirjo Ylitalo, lastenohjaaja

Keltainen puurakennus nimeltään Pikku Pappila