Raaseporin suomalaisen seurakunnan nuorten vaikuttaryhmä

 

Seurakuntaneuvosto valitsi 13.12.2023 kokouksessaan nuorten vaikuttaryhmään seuraavat henkilöt:

Emmi Aarrelahti
Pinja Lehto
Katariina Letti
Susanne Letti ja 
Alexandra Sundström

Toimikausi on yksi kalenterivuosi.

Mitä nuorten vaikuttajaryhmä tarkoittaa ja tekee:

Kirkolliskokous päätti marraskuussa 2019, että seurakuntiin tulee perustaa Nuorten vaikuttajaryhmä. Päätöksen voimaantulo sidottiin uuden kirkkolain voimaantuloon, jonka ehdotukset eduskunta hyväksyi 2.3.2023. Uusi kirkkolaki tuli voimaan 1.7.2023.

Nuorten vaikuttajaryhmätoiminnassa on kyse osallisuuden vahvistamisesta. Kuulluksi tuleminen vahvistaa osallisuuden ja merkityksellisyyden kokemusta ja samalla se lisää yhteisöön kuulumisen tunnetta. Osallisuudessa on kyse kristillisen identiteetin vahvistamisesta, siitä että voi kokea olevansa osa itselleen merkittävää yhteisöä, tulla siinä kuulluksi ja vaikuttaa sen toimintaan ja päätöksiin.

Kirkkojärjestyksen luku 10:5:

Nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi seurakunnan on asetettava nuorten vaikuttajaryhmä, jonka tehtävänä on vaikuttaa asioiden valmisteluun ja päätöksentekoon sekä osallistua seurakunnan toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. Vaikuttajaryhmä voi olla myös usean seurakunnan yhteinen. Seurakunnan on huolehdittava vaikuttajaryhmän toimintaedellytyksistä. Vaikuttajaryhmään valittavien tulee olla konfirmoituja alle 29-vuotiaita seurakunnan jäseniä ja sen asettaa seurakunnan kirkkovaltuusto, jollei kirkkovaltuusto ole delegoinut päätösvaltaa kirkkoneuvostolle, tai seurakuntaneuvosto. Muutoin vaikuttajaryhmän koko, valintatapa, rytmittäminen ja toimikauden pituus on jätetty paikallisesti harkittavaksi.

Nuorten vaikuttajaryhmät edustavat paikkakunnan nuoria seurakunnan päätöksenteossa. Lisäksi niiden tarkoituksena on tiedottaa nuoria seurakunnan päätöksenteosta ja edistää nuorten ja päättäjien välistä vuorovaikutusta.

Nuorten vaikuttajaryhmien toiminta liittyy oleellisesti lapsivaikutusten arviointiin. Nuorten vaikuttajaryhmät tarjoavat oivallisen mahdollisuuden LAVAn toteuttamiseen ja nuorten äänen kuulemiseen kaikessa seurakunnan päätöksenteossa.