Raaseporin suomalaisen seurakunnan Nuorten vaikuttajaryhmä (VaiNu)

Nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi Raaseporin suomalaiseen seurakuntaan on perustettu Nuorten vaikuttajaryhmä, jonka tehtävänä on vaikuttaa asioiden valmisteluun ja päätöksentekoon sekä osallistua seurakunnan toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen.  Vaikuttajaryhmään kuuluu viisi nuorta ja valittavien tulee olla konfirmoituja alle 29-vuotiaita seurakunnan jäseniä. Nuorten vaikuttajaryhmän perustamisesta ja jäsenistä päättää seurakuntaneuvosto.

Nuorten vaikuttajaryhmät edustavat paikkakunnan nuoria seurakunnan päätöksenteossa. Lisäksi niiden tarkoituksena on tiedottaa nuoria seurakunnan päätöksenteosta ja edistää nuorten ja päättäjien välistä vuorovaikutusta. Nuorten vaikuttajaryhmän toiminta liittyy oleellisesti lapsivaikutusten eli alle 18-vuotiaisiin iittyvien päätösten arviointiin (LAVA). Jokaisessa seurakunnassa tulee olla kirkkolain mukaan Nuorten vaikuttajaryhmä ja sen tehtävistä säädetään kirkkojärjestyksen 10. luvun 5. pykälässä.

Seurakuntaneuvosto valitsi kokouksessaan 13.12.2023 Nuorten vaikuttajaryhmän jäsenet vuodeksi kerrallaan. Ryhmä aloitti toimintansa 1.1.2024 ja päätti nimekseen VaiNun. Ryhmä kokoontuu noin kerran kuukaudessa muulloin kuin kesäkautena, ja valitsi ensimmäisessä kokouksessaan puheenjohtajakseen Emmi Aarrelahden. 

Emmi Aarrelahti, puheenjohtaja
Pinja Lehto
Katariina Letti
Susanne Letti ja 
Alexandra Sundström

Nuorten vaikuttajaryhmän kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus seurakunnan nuorisopastori Hanna Pitkäsellä. VaiNun edustajat (1-2 edustajaa) kutsutaan seurakuntaneuvoston kokouksiin, kun kokouksessa käsitellään erityisesti nuoriin ja lapsiin (LAVA) liittyviä asioita.

Nuorten vaikuttajaryhmän (VaiNu) toimintasuunnitelma ja säännöstö julkaistaan tällä sivustolla.

 

Nuorten vaikuttajaryhmätoiminnassa on kyse osallisuuden vahvistamisesta. Kuulluksi tuleminen vahvistaa osallisuuden ja merkityksellisyyden kokemusta ja samalla se lisää yhteisöön kuulumisen tunnetta. Osallisuudessa on kyse kristillisen identiteetin vahvistamisesta, siitä että voi kokea olevansa osa itselleen merkittävää yhteisöä, tulla siinä kuulluksi ja vaikuttaa sen toimintaan ja päätöksiin.

 

 

Ota yhteyttä