Häät

Kirkollisessa avioliittoon vihkimisessä keskeistä on siunauksen pyytäminen. Vihittävät jättävät toinen toisensa ja yhteisen liittonsa Jumalan huolenpitoon. Seurakunta rukoilee Jumalan siunausta avioparille. Liitto ei ole kiinni vain ihmisistä, vaan Jumala siunaa yhteistä elämää.

Avioliitto perustuu parin valintaan ja päätökseen. Ilmaistessaan tahtonsa rakastaa toinen toistaan vihittävät sitoutuvat avioliittoon ja siihen, että tekevät parhaansa, jotta kumpikin voisi olla siinä onnellinen.

Toimitusvaraukset tehdään kirkkoherranviraston kautta. Tilaisuuden tarkemmista yksityiskohdista sovitaan papin kanssa henkilökohtaisessa tapaamisessa ennen toimitusta.

Vihkimisissä riisin heittäminen kirkon portailla ei ole sallittua. Portailla voi heittää riisin korviketta tai kuivattuja ruusun terälehtiä. 
Saippuakuplien puhaltamista ei suositella.

Näistä voi keskustella lisää kirkkojen vahtimestareiden kanssa.

 

Puolisoiden sukunimi avioliittoa solmittaessa

Milloin puolisoiden on ilmoitettava sukunimivalinnastaan?

Avioliittoon aikovien on ilmoitettava sukunimivalinnastaan avioliiton esteiden tutkijalle samalla, kun he pyytävät tutkintaa. Avioliiton esteiden tutkintaa pyydetään sitä varten laaditulla lomakkeella, jossa on myös kohta sukunimivalintaa varten. Lomake löytyy maistraattien verkkosivuilta osoitteesta maistraatti.fi. Kumpikin puoliso säilyttää oman sukunimensä avioliittoon vihkimisen yhteydessä, jos avioliittoon aikovat eivät ilmoita sukunimivalinnastaan avioliiton esteiden tutkijalle.

Huomattava on, että puolisot eivät voi muuttaa sukunimivalintaansa avioliiton esteiden tutkinnan jälkeen. Jos puolisot tutkinnan jälkeen alkavat katua sukunimivalintaansa, he voivat ilmoittaa siitä vihkijälle. Tällöin he kuitenkin kumpikin säilyttävät omat sukunimensä avioliittoon vihkimisen yhteydessä.

Hääpari alttarilla papin edessä.

Kirkkohäissä pyydetään siunausta avioliitolle. Pari lupautuu naimisiin mennessään rakastamaan toisiaan myös vaikeina aikoina. Vihkimisessä tulee olla läsnä vähintään kaksi todistajaa. Pappi huolehtii vihkimisen kulusta.

Vihkimisen kulku

Maistraatissa solmitulle avioliitolle voidaan pyytää siunausta evankelis-luterilaisen perinteen mukaisesti. Tilaisuus muistuttaa kirkollista vihkimistä. Merkittävin ero on kysymysten sanamuodossa, koska siunausta pyydetään jo solmitulle avioliitolle. Avioliiton siunaaminen

Ennen vihkimistä avioliiton esteet tutkitaan. Sillä varmistetaan, että avioliitto on lain mukaan sallittu ja pari voi mennä naimisiin. Esteiden tutkintaa pyydetään viimeistään viikkoa ennen häitä.

Avioliiton esteiden tutkinta ja esteettömyystodistus