Yhteinen Sanoma -seurakuntalehti

Nelisivuinen Yhteinen Sanoma -lehtemme ilmestyy viisi kertaa vuodessa: alkuvuodesta tammikuussa, pääsiäisenä, kesän alussa, syksyllä ja ensimmäisenä adventtina Etelä-Uusimaa-lehden välissä. Lehdissä kerrotaan toiminnastamme ja ajankohtaisista tapahtumistamme. Lehden päätoimittajana toimii kirkkoherra Katri Grönroos ja toimitussihteerinä seurakuntasihteeri Ruth Karttunen. Seurakunnan työntekijät vastaavat työalojensa viestinnästä ja  kirjoittavat jutut lehteen omasta työalastaan. 

Yhteinen Sanoma -lehtiä on saatavilla kirkoissamme ja seurakuntakodeissa. Lehti on myös nähtävissä ilmoitustauluillamme sekä sähköisesti Facebook- ja Instagram-tilien kautta.

Palautetta lehdistä ja juttutoiveita voit lähettää mielellään osoitteeseen raaseporin.seurakunta@evl.fi.

Yhteinen Sanoma -lehtien kannesta kuva