Esirukous

Esirukous on rukoilemista toisen ihmisen puolesta, taakan jakamista rukouksen avulla.