Postillan toimintaa hallinnoi Raaseporin suomalainen seurakunta yhteistyössä Karis-Pojo svenska församlingin kanssa. Postillan toimintaa suunnittelee ja tukee Postillan toimikunta/vastuuryhmä, joka muodostuu Raaseporin suomalaisen seurakunnan ja Karis-Pojo svenska församlingin edustajista ja valituista luottamushenkilöistä. Lisäksi toimikunnan kokouksiin osallistuvat SPR:n ja Stickcafen edustajat. Toimikunta kokoontuu 2-4 kertaa vuodessa.

Nelivuosikauden 2023-2026 jäsenet ja varajäsenet

Raaseporin suomalaisen seurakunnan edustajat:
jäsen Leena Ruusunen (puheenjohtaja)
jäsen Paavo Porkka 
varajäsen Pulmu Pihlström
kirkkoherra Katri Grönroos
Postillan emäntä Ritva Supinen (sihteeri)
diakoni Nina Fabritius-Ylitalo

Karis-Pojo svenska församlingin edustajat:
jäsen Staffan Björklund 
jäsen Monika Wikström
varajäsen Gunilla Starck
diakoni Åsa Häggblom

Frank Lindholm - SPR:n edustaja

Gretel Johansson - Stickcafen edustaja