Kirkkoherranvaali

Tältä sivulta löydät tietoa kirkkoherranvaalista Raaseporin suomalaisessa seurakunnassa. Sivustolta löytyvät myös nykyisen kirkkoherran kirjoitukset aiheesta.

Yhteydenotot vaaliin liittyvissä asioissa sähköpostitse osoitteeseen raaseporin.seurakunta@evl.fi

Kirkkoherra Esa Lahtisen kirjoitukset

Kirkkoherran virka tulee hakuun elokuussa

Valmistelut perusteellisine keskusteluineen ovat valmiina. Seurakuntaneuvosto valitsee kirkkoherran. Erityistarpeet on päätetty hakua varten. Tuomiokapitulia on pyydetty laittamaan virka auki.

Kirkkoherran viran auki laittaminen edellyttää edeltäjän irtisanoutumista. Loparien ottaminen olikin sisätöitä vaativaa, vaikka päivämäärät oli jo kalenteriin laskettu ja vaikka ajankohta pidettävine loppulomineen on yhdeksän kuukauden päässä. Viipyilin itseni kanssa eri vaiheissa työhistoriaa täällä ja muuallakin.

Muutin tänne Pohjaan 20 vuotta sitten ajatuksella, että tuleehan ainakin kirkkoherran tehtävät haltuun, kun kahdessa seurakunnassa Pohjassa ja Karjaalla niitä harjoittaa. Sitten haen eteenpäin. Ihminen suunnittelee, Jumala antaa askeleet.

Espoon hiippakunnan tuomiokapituli on suunnitellut aikatauluja. Todennäköisesti virka tulee auki 9.8. ja haku päättyy 8.9. Monen seurakunnan kirkkoherran viran täyttö vaatii kapitulin väeltä valmistelua haastatteluineen sekä pätevyyden ja asioiden tarkastamisineen niin, että kapituli voi antaa lausuntonsa hakijoista meille istunnossaan 12.10. Vasta sen jälkeen voimme täällä haastatella hakijat, teettää esittelyvideoita ja näyttöjä valintaa varten.

Seurakuntaneuvoston valintakokous lienee marras-joulukuun vaihteessa. Ajankohta riippuu siitä, kuinka paljon on ehdokkaita, ja mitä heillä teetetään. Virkamääräyksen anto voi siirtyä tammikuulle 2022, koska tuomiokapitulin istuntoajat ja muutoksenhakumenettely voivat vaatia aikansa.

Kesä meitä kaikkia vaalikoon ja vakuuttakoon, että elämä uusiutuu ja vihertää kaikesta huolimatta. Toivo kuitenkin elää, että saisimme olla koolla jotenkin.

Toukokuussa 2021

Esa Lahtinen, kirkkoherra

 

Kirkkoherran valinta on tulevaisuuden ennakointia 

Perinteisen talven ja pakkasten jälkeen on kevään odotus huipussaan.  

Maaliskuu on toimintakertomusten ja tilinpäätösten kuukausi. Edellinen vuosi mittaillaan, punnitaan ja sanoitetaan. Arvio toteutuneesta vaikuttaa tulevaan toimintasuunnitelmaan. Suunnitelmat ja määrärahojen varaaminen niitä varten on perushallintoa. Vuosi sitten tuli sellainen muutosten muutos, että ei voinut kokoontua ollenkaan. Kuitenkin oli hyvä, että perustyö oli hyvin suunniteltu rippikouluja myöten. Ilman niitä olisi ollut vielä vaikeampaa löytää sitä, mitä edelleen oli mahdollista toteuttaa uusin keinoin. 

Seurakunnan käyttöön hyväksytty Yhdessä-strategia asettaa maalis-huhtikuuhun suunnittelua, joka liittyy syksyyn, ensi vuoteen ja suunnitteluvuosiin. Hankkeiden jatkuvuus ja uudet avaukset punnitaan. Keiden kanssa tehden saamme vahvuutta ja mieltä enemmän. Nyt jo pitää olla mielessä vuosi 2022. Uusi kirkkoherra aloittaa, ja seurakuntavaalit ovat kaiken ohella iso ja elintärkeä urakka. 

Pienten ryhmien työtapa on käytössä, kun työntekijät ja luottamusväki keräävät perusteita uuden kirkkoherran valintaa varten. Tulevaisuuskeskustelu on nyt vähän erilaista, mutta odotukset liittyvät myös siihen, että olemmeko niin elävä yhteisö, että tänne on hyvä tulla luomaan johtajapalvelua. 

Vakautta valintatyöhön antoi keskeisesti yksimielinen seurakuntaneuvoston päätös siitä, että kirkkoherran valinnan tekee seurakuntaneuvosto äänestäjiltään saamalla valtuutuksella. Epävarma epidemiatilanne ei anna sijaa sille, että voisi luoda kattavaa vaalia järjestävää organisaatiota Uudenmaan maantieteellisesti suurimman seurakunnan alueelle. 

Espoon hiippakunnan tuomiokapituli laittanee toukokuun kokouksessa viran auki ja vahvistaa, että seurakuntaneuvosto voi tehdä kirkkoherran valinnan. Hakuaika mennee elo-syyskuulle. Ennen kuin kapituli on haastatellut hakijat ja antanut heistä lausunnon sekä seurakuntamme täällä on löytänyt tavan seuloa hakijoita valintaa varten, eletään jo joulukuun tuntumassa. Hallinnolliset muutoksenhaut voivat pitkittää prosessia. Tuomiokapitulin käytäntö on nimetä lääninrovasti vaalin toimittajaksi. 

Uusi kirkkoherra saanee virkamääräyksen tammikuussa 2022 tuomiokapitulilta. 

Ihminen saa silloin taas odottaa, se on ihmisen luova, ainutlaatuinen osa, uutta kevättä… Olkoon elomme mieltä ja sielua uusiutuneesti ruokkivaa. 

Maaliskuussa 2021

Esa Lahtinen, kirkkoherra

 

Kirkkoherran valintatapa on pohdinnassa

Vanhan kirkkoherran työkilometrit alkavat täyttyä tämän vuoden lopulla. Uuden viranhaltijan valintaprosessi on lähtenyt käyntiin. Kevään aikana odotamme vielä koronan otteen hellittämistä ja keräämme työntekijöiltä ja luottamushenkilöiltä toiveita, mitä uudelta kirkkoherralta odotetaan. Seurakunnan jäsenet voivat evästää heille odotuksiaan ja olla yhteydessä valinnasta ja muusta seurakuntaan liittyvästä. Seurakuntaneuvoston jäsenet pohtivat kahden valintatavan välillä: välitön suora vaali, jossa 18 vuotta täyttäneet seurakuntalaiset voivat äänestää tai välillinen vaali seurakuntaneuvoston päätöksen mukaan. Valintatavalla on merkitystä siihen, kuinka kauan valintaprosessi kestää ja mitä etukäteistoimia tarvitaan ennen valintaa. Espoon tuomiokapituli on luonnollisesti mukana seulomassa ja haastattelemassa hakijoita ja antaa heistä lausunnon seurakunnan valintaa varten. Kapituli päättää myös välillisen vaalin suorittamisesta, mikäli neuvostomme sitä pyytää.

Välitön vaali on haastava, koska koronapandemian vaikutusta on vaikea ennustaa. Mikäli halutaan Karjaan, Pohjan ja Tammisaaren äänestysalueet, se merkitsee kolmea lautakuntaa ja niihin täytyy valita yli 20 jäsentä. Jos luovutaan äänestysalueista ja tyydytään yhteen vaalilautakuntaan, jäseniä tarvitaan ainakin kymmenen. Ennakkoäänestystä varten täytyy olla valmiudessa lautakunnan lisäksi työntekijät, luottamushenkilöt ja vapaaehtoiset. Välitön vaali edellyttää myös monia tilaisuuksia eri puolilla seurakuntaa, missä hakijat voivat esitellä itseään. Ehdokkaan kampanjointi on myös todennäköinen välittömässä vaalissa, mikä voi altistaa yllätysvalintaan. Mikäli päteviä hakijoita on useampia, tuomiokapituli asettaa vain kolme heistä vaalisijoille. Muut hakijat putoavat jo siinä vaiheessa pois.

Välillisessä vaalissa neuvosto valitsee kaikista hakijoista virkaan sopivimman. Seurakunnan omat papit voivat hakea kirkkoherran virkaan. Monet tilaisuudet ovat suotavia tässäkin tavassa, että ehdokkaat tulevat tutuiksi, puhumattakaan muista esittelyistä. Neuvoston valinta ei myöskään altista koronavaikutuksille eikä mahdollisesti äänestysprosentin pienuudelle. Välitön vaali edellyttää vaalinäytteen eli messun toimittamista kapitulin määräämänä sunnuntaina. Myös välillisessä vaalissa voidaan neuvoston päätöksellä pyytää näytteen antamista, joskin eittämättä merkitsevä osa kirkkoherran työtä on nykyisessä heikkenevässä taloudellisessa tilanteessa johtajantyöpalvelu monella tasolla, kuten seurakunnan strategian toteuttaminen, hallinnolliset tehtävät ja esimiehenä toimiminen.

Helmikuussa 2021

Esa Lahtinen, kirkkoherra