Kirkkoherranvaali

Tältä sivulta löydät tietoa kirkkoherranvaalista Raaseporin suomalaisessa seurakunnassa. Sivustolta löytyvät myös nykyisen kirkkoherran kirjoitukset aiheesta.

 

Raaseporin suomalaisen seurakunnan kirkkoherran virkaan haki kaksi henkilöä

Keskiviikkona 8.9. klo 15 päättyneeseen hakuaikaan mennessä kirkkoherran virkaa hakivat:

Katri Grönroos, seurakuntapastori Raaseporin suomalaisessa seurakunnassa

Matti Nikkanen, suomalaistyön pappi Saksassa, Münchenissa 

Espoon hiippakunnan tuomiokapituli antaa lausunnon hakijoista seurakunnalle 12.10.2021. Seurakuntaneuvosto tekee valinnan hakijoista 17.11.2021. Hakijat esitellään tällä sivulla ja sosiaalisen median sivustoillamme myöhemmin.

 

Raaseporin suomalaisessa seurakunnassa on haettavana 8.9. klo 15 mennessä

KIRKKOHERRAN VIRKA

Vaali toimitetaan välillisenä vaalina eli kirkkoherran valitsee seurakuntaneuvosto.

Erityiset kelpoisuusvaatimukset:
Kirkkoherran viran hakijan tulee olla pastoraalitutkinnon ja seurakuntatyön johtamisen tutkinnon suorittanut pappi. Kirkkoherralta vaaditaan suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa.

Seurakunnan määrittelemät viran erityiset tarpeet:
- Papin perustehtävien lisäksi innostava, tasapuolinen, valmentava ja kehitystä edistävä johtaminen työyhteisössä ja seurakunnassa hyödyntäen tiimityöskentelyä sekä arvioiden ja uudistaen strategiatyötä. Työyhteisön hyvinvoinnista huolehtiminen ja oman toiminnan reflektointi.
- Talouden ja hallinnon monipuolinen tuntemus muuttuvassa ympäristössä. Hallinnollisten asioiden selkeä ja monipuolinen esittely sekä päätösten johdonmukaisuudesta huolehtiminen.
- Kyky kehittää ja innostaa luottamushenkilöiden ja työntekijöiden yhteistyötä tuntien paikkakunnan ihmisten todellisuuden ja taustat.
- Kyky verkostoitua ja uusien yhteistyömallien toteuttaminen paikallisten toimijoiden kanssa erilaisia toimintatapoja ja kulttuureja ymmärtäen. Yhteisöllisyyden ja vapaaehtoisuuden kehittäminen.
- Monipuolinen ymmärrys seurakunnan viestinnästä ja roolistaan selkeänä viestijänä sekä sisäisen viestinnän vaalijana. Helposti lähestyttävä vaikuttaja, joka ymmärtää some-viestinnän merkityksen.
- Hengellinen ja teologinen johtaja, jonka perustana on luterilainen pappeus ja ymmärrys erilaisista hengellisistä viiteryhmistä ja yhteisöllisyydestä. Suvaitsevainen, yhdenvertainen ja avoin asenne erilaisia ihmisiä kohtaan sekä ekumeeniset yhteydet myös muiden alueen seurakuntien kanssa.

Viran palkkaus määräytyy kirkon ylimmän johdon palkkausjärjestelmän hinnoitteluryhmän K 20 mukaan. Hakemukseen liitetään nimikirjaote ja lääkärintodistus. Nimikirjaotteesta ja lääkärintodistuksesta tulee ilmetä, että niiden käyttötarkoituksena on kirkkoherran viran hakeminen. Lääkärintodistuksen voi liittää kohtaan liitetiedosto tai lähettää postitse.

Hakuaika virkaan alkaa maanantaina 9.8.2021 ja päättyy keskiviikkona 8.9.2021 klo 15.00. Espoon hiippakunnan tuomiokapitulille osoitetut hakemukset tulee jättää ensisijaisesti KirkkoHR-järjestelmän kautta. Toissijaisesti hakemuksen voi toimittaa osoitteeseen: Espoon hiippakunnan tuomiokapituli, Kirkkokatu 10, 02770 Espoo tai sähköposti: espoo.tuomiokapituli@evl.fi.

Viran hakijoita pyydetään varautumaan haastatteluun 22.-23.9.2021.

Lisätietoja antavat:
Kirkkoherra Esa Lahtinen (23.8. lähtien) / esa.lahtinen@evl.fi, 040 547 2719
Seurakuntaneuvoston varapuheenjohtaja Mika Niemi 040 544 4985, mikaw.niemi@gmail.com
Seurakuntasihteeri Ruth Karttunen (16. - 22.8.) / ruth.karttunen@evl.fi, 019 279 3030
Vaalin valmistelija, lääninrovasti Juhani Korte / juhani.korte@evl.fi, 044 328 4227
Notaari Pilvi Keravuori / pilvi.keravuori@evl.fi, 050 462 8616

ORGANISAATION KUVAUS

Raaseporin suomalainen seurakunta toimii Espoon hiippakunnassa maantieteellisesti laajimmalla seurakunta-alueella. Seurakunnassa on n. 5500 jäsentä. Suomalainen seurakunta kuuluu Porvoon hiippakunnan alaiseen kaksikieliseen Raaseporin seurakuntayhtymään, jonka osana on lisäksi kaksi ruotsinkielistä seurakuntaa. Hallinnollinen yhteistyö seurakuntayhtymässä on monelta osin kaksikielistä.

 

Yhteydenotot vaaliin liittyvissä asioissa sähköpostitse osoitteeseen raaseporin.seurakunta@evl.fi

Kirkkoherra Esa Lahtisen kirjoitukset

 

Viimeinen syksy viranhoidossa 

Viimeinen pääsiäinen, helluntai, juhannus ja pitkä kesäloma säästölomineen. Rovastin mieli tekee mutkia ja muistumat työntyvät esiin. Ihmiset ovat niin tärkeitä, niin useat paikkakuntalaiset avaavat hengen, joka vain heillä on. 

Soisin yhteisöllisyyttä, joka on väkevämpää tähän vielä koronan korostamaan aikaan. Ihmisyyden olemukseen kuuluu kasvollisuus. Kasvojen menetystä on jo sekin, että ei tule kohdatuksi rajoitusten takia, mutta jospa jo taas voitaisiin enemmän kuin viime syksynä.  

Elämä kutsuu töihinsä. Onneksi… 

Viimeiseksi koitokseksi voi nimittää kirkkoherran valintaa. Hakuaika virkaan päättyy 8.9. Tuomiokapituli haastattelee hakijat ja lähettää seurakuntaan heistä lausunnon 12.10.  

Nyt valmistellaan seurakuntaneuvoston päätöstä varten sitä, miten ja milloin täällä seulotaan hakijoita lääninrovasti Juhani Korteen toimiessa vaalin valmistelijana. Todennäköinen valintapäivä on 17.11.2021. Sitä ennen ehdokkaat tekevät itsestään esittelyvideon, heitä haastatellaan, tentataan ja mitä muuta. Siitä neuvosto päättää 16.9. 

Siunaus on sitä, ettei hyvä lopu. Olkoon meillä siis jatkumo, josta riittää. 

Syyskuussa 2021,

Esa Lahtinen, kirkkoherra 

 

Kirkkoherran virka tulee hakuun elokuussa

Valmistelut perusteellisine keskusteluineen ovat valmiina. Seurakuntaneuvosto valitsee kirkkoherran. Erityistarpeet on päätetty hakua varten. Tuomiokapitulia on pyydetty laittamaan virka auki.

Kirkkoherran viran auki laittaminen edellyttää edeltäjän irtisanoutumista. Loparien ottaminen olikin sisätöitä vaativaa, vaikka päivämäärät oli jo kalenteriin laskettu ja vaikka ajankohta pidettävine loppulomineen on yhdeksän kuukauden päässä. Viipyilin itseni kanssa eri vaiheissa työhistoriaa täällä ja muuallakin.

Muutin tänne Pohjaan 20 vuotta sitten ajatuksella, että tuleehan ainakin kirkkoherran tehtävät haltuun, kun kahdessa seurakunnassa Pohjassa ja Karjaalla niitä harjoittaa. Sitten haen eteenpäin. Ihminen suunnittelee, Jumala antaa askeleet.

Espoon hiippakunnan tuomiokapituli on suunnitellut aikatauluja. Todennäköisesti virka tulee auki 9.8. ja haku päättyy 8.9. Monen seurakunnan kirkkoherran viran täyttö vaatii kapitulin väeltä valmistelua haastatteluineen sekä pätevyyden ja asioiden tarkastamisineen niin, että kapituli voi antaa lausuntonsa hakijoista meille istunnossaan 12.10. Vasta sen jälkeen voimme täällä haastatella hakijat, teettää esittelyvideoita ja näyttöjä valintaa varten.

Seurakuntaneuvoston valintakokous lienee marras-joulukuun vaihteessa. Ajankohta riippuu siitä, kuinka paljon on ehdokkaita, ja mitä heillä teetetään. Virkamääräyksen anto voi siirtyä tammikuulle 2022, koska tuomiokapitulin istuntoajat ja muutoksenhakumenettely voivat vaatia aikansa.

Kesä meitä kaikkia vaalikoon ja vakuuttakoon, että elämä uusiutuu ja vihertää kaikesta huolimatta. Toivo kuitenkin elää, että saisimme olla koolla jotenkin.

Toukokuussa 2021

Esa Lahtinen, kirkkoherra

 

Kirkkoherran valinta on tulevaisuuden ennakointia 

Perinteisen talven ja pakkasten jälkeen on kevään odotus huipussaan.  

Maaliskuu on toimintakertomusten ja tilinpäätösten kuukausi. Edellinen vuosi mittaillaan, punnitaan ja sanoitetaan. Arvio toteutuneesta vaikuttaa tulevaan toimintasuunnitelmaan. Suunnitelmat ja määrärahojen varaaminen niitä varten on perushallintoa. Vuosi sitten tuli sellainen muutosten muutos, että ei voinut kokoontua ollenkaan. Kuitenkin oli hyvä, että perustyö oli hyvin suunniteltu rippikouluja myöten. Ilman niitä olisi ollut vielä vaikeampaa löytää sitä, mitä edelleen oli mahdollista toteuttaa uusin keinoin. 

Seurakunnan käyttöön hyväksytty Yhdessä-strategia asettaa maalis-huhtikuuhun suunnittelua, joka liittyy syksyyn, ensi vuoteen ja suunnitteluvuosiin. Hankkeiden jatkuvuus ja uudet avaukset punnitaan. Keiden kanssa tehden saamme vahvuutta ja mieltä enemmän. Nyt jo pitää olla mielessä vuosi 2022. Uusi kirkkoherra aloittaa, ja seurakuntavaalit ovat kaiken ohella iso ja elintärkeä urakka. 

Pienten ryhmien työtapa on käytössä, kun työntekijät ja luottamusväki keräävät perusteita uuden kirkkoherran valintaa varten. Tulevaisuuskeskustelu on nyt vähän erilaista, mutta odotukset liittyvät myös siihen, että olemmeko niin elävä yhteisö, että tänne on hyvä tulla luomaan johtajapalvelua. 

Vakautta valintatyöhön antoi keskeisesti yksimielinen seurakuntaneuvoston päätös siitä, että kirkkoherran valinnan tekee seurakuntaneuvosto äänestäjiltään saamalla valtuutuksella. Epävarma epidemiatilanne ei anna sijaa sille, että voisi luoda kattavaa vaalia järjestävää organisaatiota Uudenmaan maantieteellisesti suurimman seurakunnan alueelle. 

Espoon hiippakunnan tuomiokapituli laittanee toukokuun kokouksessa viran auki ja vahvistaa, että seurakuntaneuvosto voi tehdä kirkkoherran valinnan. Hakuaika mennee elo-syyskuulle. Ennen kuin kapituli on haastatellut hakijat ja antanut heistä lausunnon sekä seurakuntamme täällä on löytänyt tavan seuloa hakijoita valintaa varten, eletään jo joulukuun tuntumassa. Hallinnolliset muutoksenhaut voivat pitkittää prosessia. Tuomiokapitulin käytäntö on nimetä lääninrovasti vaalin toimittajaksi. 

Uusi kirkkoherra saanee virkamääräyksen tammikuussa 2022 tuomiokapitulilta. 

Ihminen saa silloin taas odottaa, se on ihmisen luova, ainutlaatuinen osa, uutta kevättä… Olkoon elomme mieltä ja sielua uusiutuneesti ruokkivaa. 

Maaliskuussa 2021

Esa Lahtinen, kirkkoherra

 

Kirkkoherran valintatapa on pohdinnassa

Vanhan kirkkoherran työkilometrit alkavat täyttyä tämän vuoden lopulla. Uuden viranhaltijan valintaprosessi on lähtenyt käyntiin. Kevään aikana odotamme vielä koronan otteen hellittämistä ja keräämme työntekijöiltä ja luottamushenkilöiltä toiveita, mitä uudelta kirkkoherralta odotetaan. Seurakunnan jäsenet voivat evästää heille odotuksiaan ja olla yhteydessä valinnasta ja muusta seurakuntaan liittyvästä. Seurakuntaneuvoston jäsenet pohtivat kahden valintatavan välillä: välitön suora vaali, jossa 18 vuotta täyttäneet seurakuntalaiset voivat äänestää tai välillinen vaali seurakuntaneuvoston päätöksen mukaan. Valintatavalla on merkitystä siihen, kuinka kauan valintaprosessi kestää ja mitä etukäteistoimia tarvitaan ennen valintaa. Espoon tuomiokapituli on luonnollisesti mukana seulomassa ja haastattelemassa hakijoita ja antaa heistä lausunnon seurakunnan valintaa varten. Kapituli päättää myös välillisen vaalin suorittamisesta, mikäli neuvostomme sitä pyytää.

Välitön vaali on haastava, koska koronapandemian vaikutusta on vaikea ennustaa. Mikäli halutaan Karjaan, Pohjan ja Tammisaaren äänestysalueet, se merkitsee kolmea lautakuntaa ja niihin täytyy valita yli 20 jäsentä. Jos luovutaan äänestysalueista ja tyydytään yhteen vaalilautakuntaan, jäseniä tarvitaan ainakin kymmenen. Ennakkoäänestystä varten täytyy olla valmiudessa lautakunnan lisäksi työntekijät, luottamushenkilöt ja vapaaehtoiset. Välitön vaali edellyttää myös monia tilaisuuksia eri puolilla seurakuntaa, missä hakijat voivat esitellä itseään. Ehdokkaan kampanjointi on myös todennäköinen välittömässä vaalissa, mikä voi altistaa yllätysvalintaan. Mikäli päteviä hakijoita on useampia, tuomiokapituli asettaa vain kolme heistä vaalisijoille. Muut hakijat putoavat jo siinä vaiheessa pois.

Välillisessä vaalissa neuvosto valitsee kaikista hakijoista virkaan sopivimman. Seurakunnan omat papit voivat hakea kirkkoherran virkaan. Monet tilaisuudet ovat suotavia tässäkin tavassa, että ehdokkaat tulevat tutuiksi, puhumattakaan muista esittelyistä. Neuvoston valinta ei myöskään altista koronavaikutuksille eikä mahdollisesti äänestysprosentin pienuudelle. Välitön vaali edellyttää vaalinäytteen eli messun toimittamista kapitulin määräämänä sunnuntaina. Myös välillisessä vaalissa voidaan neuvoston päätöksellä pyytää näytteen antamista, joskin eittämättä merkitsevä osa kirkkoherran työtä on nykyisessä heikkenevässä taloudellisessa tilanteessa johtajantyöpalvelu monella tasolla, kuten seurakunnan strategian toteuttaminen, hallinnolliset tehtävät ja esimiehenä toimiminen.

Helmikuussa 2021

Esa Lahtinen, kirkkoherra