Teksti uskottu toivottu rakastettu. Seurakuntavaalit, Suomen evankelisluterilainen kirkko.

Seurakuntavaalit Raaseporin suomalaisessa seurakunnassa

Seurakuntavaalit järjestetään 20.11.2022

Raaseporin suomalaiseen seurakuntaan valitaan uudet luottamushenkilöt ensi syksyn vaaleissa kaudelle 2023–2026. Vaalipäivä on 20.11.2022. Ennakkoäänestys järjestetään 8.−12.11.2022.

Seurakuntavaalit ovat paikallisvaalit. Seurakuntalaisille tämä tuo erinomaisen mahdollisuuden vaikuttaa seurakunnan työhön omassa lähiympäristössä. Vaaleissa valitaan Raaseporin suomalaiseen seurakuntaan seurakuntaneuvoston jäsenet sekä Raaseporin seurakuntayhtymään kirkkovaltuuston jäsenet. 

Seurakuntaneuvostot ja kirkkovaltuustot päättävät paikallisesti seurakunnan toimintaan, henkilöstöön ja talouteen liittyvistä asioista. Seurakuntien luottamushenkilöt vaikuttavat osaltaan myös laajemminkin siihen, millainen on kirkon tulevaisuus. Paikalliset luottamushenkilöt valitsevat aikanaan maallikkoedustajat kirkolliskokoukseen, joka on koko kirkon korkein päättävä elin. Seurakuntavaalit ovat ainoat valtakunnalliset vaalit, jossa jo 16-vuotiaat saavat äänestää. Ehdokkaaksi voi asettua 18 vuotta täyttänyt konfirmoitu kirkon jäsen.

Ehdokasasettelu syksyn seurakuntavaaleihin on käynnistynyt, ja se päättyy 15.9.2022.  Ehdolle asetutaan valitsijayhdistyksen kautta. Valitsijayhdistysten perustamisasiakirjat on jätettävä hyväksyttäviksi 15.9.2022. Valitsijayhdistysten taustat voivat olla hyvin erilaisia. Yhdistyksen taustalla voi olla esimerkiksi puolue tai herätysliike, mutta valitsijayhdistyksen voi perustaa myös esimerkiksi jonkin yhdistävän paikallisen teeman äärelle.  Ehdokkaita voi yhdistää ajatus vaikkapa nuorten aseman vahvistamisesta, ympäristötyön tai jumalanpalveluselämän kehittämisestä tai tasa-arvon edistämisestä kirkossa. Ehdokkaiksi tarvitaan niin seurakuntakonkareita kuin uusiakin kasvoja. On seurakunnan toiminnan kehittämisen kannalta hyvä tilanne, jos ehdokkaina ja siten päättäjinä on eri-ikäisiä, erilaisista taustoista tulevia ihmisiä.

Tule ehdokkaaksi seurakuntavaaleihin!

Vaaleissa valitaan luottamushenkilöt Raaseporin suomalaiseen seurakuntaan.

Nyt on aika asettua ehdolle!

 

Seurakuntavaalit 2022 – Uskottu – Toivottu - Rakastettu

Seurakuntavaalit ovat ennen kaikkea paikalliset vaalit, joissa Raaseporin suomalaisen seurakunnan seurakuntalaisten joukosta valitaan luottamushenkilöt suunnittelemaan toimintaa seuraavalle nelivuotiskaudelle seurakunnan omaan seurakuntaneuvostoon ja Raaseporin seurakuntayhtymän yhteiseen kirkkovaltuustoon. Seurakuntavaaleissa pääset vaikuttamaan Raaseporin suomalaisen seurakunnan tulevaisuuteen! Luottamushenkilöt päättävät muun muassa siitä, ketkä valitaan seurakunnan työntekijöiksi, minkälaista toimintaa seurakunnassa järjestetään ja mihin seurakunnan rahoja käytetään.

Tavoitteena on saada seurakuntaan kaikenikäisiä, erilaisissa elämäntilanteissa olevia luottamushenkilöitä eri aloilta. ehdokkaaksi asettuminen on hyvä tapa vaikuttaa oman seurakuntasi asioihin. Olemme kaikki tervetulleita asettumaan ehdolle. Me kaikki olemme uskottuja, toivottuja sekä rakastettuja. Nyt on aika asettua ehdolle!

Miten pääsee ehdokkaaksi?

Ehdokkaaksi voi asettua konfirmoitu kirkon jäsen, joka

  • täyttää 18 vuotta viimeistään 20.11.2022.
  • on seurakunnan jäsen viimeistään 15.9.2022.
  • antaa kirjallisen suostumuksen ehdokkaaksi asettumisesta

Vaaleihin laaditaan useammasta ehdokkaasta koostuvia ehdokaslistoja. Ehdokkaita asettaa valitsijayhdistykset, johon kuuluu vähintään seurakunnan 10 äänioikeutettua jäsentä. Ehdokkaaksi voit asettua liittymällä ehdokaslistalle, perustamalla oman valitsijayhdistyksen tai kertomalla Raaseporin suomalaisen seurakunnan kirkkoherranvirastoon kiinnostuksestasi toimia kirkon päättäjänä.

Kun ehdokkuus kiinnostaa, toimi näin:

  • Liity seurakuntasi ehdokaslistalle.
  • Kysy seurakuntasi ehdokaslistoista ja yhteyshenkilöistä kirkkoherranvirastosta tai nykyisiltä luottamushenkilöiltä ja etsi itsellesi sopiva lista. Listoja perustavat valitsijayhdistykset, joiden taustalla voi olla herätysliike tai poliittinen puolue, usein myös jokin teema tai ajatusmaailma. Näitä voivat olla esimerkiksi kirkon uudistaminen, tasa-arvon edistäminen tai nuorten aseman vahvistaminen kirkossa. Selvitä valitsijayhdistyksen teemat ja tavoitteet ja varmista, että voit olla niiden takana.

Tai perusta oma valitsijayhdistys

  • Voit myös perustaa oman valitsijayhdistyksen, jos et löydä sopivaa. Kannattaa aloittaa keskustelu paikallisista aiheista, jotka sinua kiinnostavat. Ohjeet valitsijayhdistyksen perustamiseen löydät nettiosoitteesta seurakuntavaalit.fi

Valitsijayhdistysten perustamisasiakirjat on toimitettava kirkkoherranvirastoon viimeistään 15.9.2022 klo 16 jolloin ehdokasasettelu päättyy.

Tärkeät päivämäärät

  • 15.9. ehdokasasettelu päättyy
  • 8.-12.11. ennakkoäänestys
  • 20.11. varsinainen vaalipäivä

Lisätietoja:
Raaseporin suomalaisen seurakunnan kirkkoherranvirasto
p. 019-279 3030 / raaseporin.seurakunta@evl.fi
Avoinna: ma - to klo 9-13
Keskuskatu 23, 10300 Karjaa

 

Seurakuntavaalien valtakunnalliset nettisivut:

 Etusivu - Seurakuntavaalit

Seurakuntavaalit järjestetään 20.11.2022