Teksti uskottu toivottu rakastettu. Seurakuntavaalit, Suomen evankelisluterilainen kirkko.

SEURAKUNTAVAALIT 2022 

Seurakuntavaalien tulos on vahvistettu - onnea uudet luottamushenkilöt

Raaseporin suomalaisen seurakunnan vaaleissa valittiin uudet luottamushenkilöt seuraavalle nelivuotiskaudelle 2023-2026. Seurakuntaneuvostoon valittiin 12 varsinaista jäsentä ja 6 varajäsentä. Seurakuntayhtymän yhteiseen kirkkovaltuustoon valittiin 8 varsinaista jäsentä sekä 6 varajäsentä. Kaikista ehdokkaista kymmenen ehdokasta oli seurakuntavaaleissa ehdokkaana ensimmäistä kertaa. Varsinainen vaalipäivä oli sunnuntaina 20.11. ja ennakkoäänestys tapahtui useassa paikassa ympäri Raaseporia 8.-12.11.2022. Ehdokkaisiin saattoi tutustua vaalitilaisuudessa 6.11. Karjaan kirkossa, jossa ehdokkaat esittäytyivät ja myös kirkkoväki sai kysyä kysymyksiä. 

Seurakuntamme vaaleissa äänestysprosentti oli 8 %. Ennakkoäänestysprosentti oli 71,4 %. Nuorten 16-17-vuotiaiden äänestysprosentti oli 7,5 %. Varsinaisena vaalipäivänä sunnuntaina 20.11.2022 klo 11-20 äänestyspaikkana oli Karjaan seurakuntakoti, ja ennakkoäänestysaikana 8.-12.11.2022 äänestyspaikkoja oli useita ympäri Raaseporia.

Valitut luottamushenkilöt yhteiseen kirkkovaltuustoon  

Varsinaisiksi jäseniksi:
Jaana Tasanko
Mika Niemi
Tuula Huuhtanen
Paavo Porkka
Pulmu Pihlström
Vilma Kylä-Nikkilä
Joanna Koski
Stig Lindström

Varajäseniksi:
Petri Kajander
Juha Valta
Robert Karlman
Helena Hyvönen
Marja Veteläinen
Tatu Tyni

Valitut luottamushenkilöt seurakuntaneuvostoon  

Varsinaisiksi jäseniksi:
Tuula Huuhtanen
Sanna Kipinoinen
Jaana Tasanko
Sirpa Korpimäki
Paavo Porkka
Pulmu Pihlström
Vilma Kylä-Nikkilä
Mika Niemi
Jorma Pelkonen
Stig Lindström
Joanna Koski
Robert Karlman

Varajäseniksi:
Heleena Kallio
Tatu Tyni
Petri Kajander
Juha Valta
Helena Hyvönen
Marja Veteläinen

Seurakuntavaaleissa valittavat luottamushenkilöt vaikuttavat monin tavoin seurakuntamme tulevaisuuteen: he päättävät monista keskeisistä hallintoon ja talouteen liittyvistä asioista seuraavana nelivuotiskautena, kuten kirkollisveroprosentista, rakennushankkeista, avustuksista, työntekijävalinnoista, toiminnan painotuksista ja seurakunnan tilojen käytöstä. Luottamushenkilöt valitsevat myös edustajat kirkon ylimpään päättävään elimeen Kirkolliskokoukseen, joka päättää esimerkiksi kirkon oppiin liittyvistä kysymyksistä.

Suurkiitos kaikille ehdokkaille, vaalityötä tehneille, vaalilautakunnalle ja lämpimästi onnea uusille luottamushenkilöille!

Katri Grönroos, vt. kirkkoherra

***

 

Raaseporissa on kolme seurakuntaa, jotka muodostavat Raaseporin seurakuntayhtymän. Tämä vuoksi Raaseporin seurakuntavaaleissa valitaan luottamushenkilöt sekä yhteiseen kirkkovaltuustoon että oman seurakunnan seurakuntaneuvostoon.

Raaseporin suomalaisen seurakunnan vaaleissa seurakuntaneuvostoon valitaan 12 ja seurakuntayhtymän yhteiseen kirkkovaltuustoon 8 varsinaista jäsentä. 

Luottamushenkilöt päättävät esimerkiksi

  • kirkollisveroprosentista
  • talousarvioista
  • työntekijävalinnoista
  • rakennushankkeista
  • avustuksista
  • seurakunnan toiminnan painotuksista
  • tilojen käytöstä. 

 

Kuka voi äänestää? 

Seurakuntavaaleissa saavat äänestää viimeistään vaalipäivänä 16 vuotta täyttävät Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäsenet. Rippikoulua tai konfirmaatiota ei edellytetä äänestämiseen, pelkkä jäsenyys riittää. Valitse ehdokkaasi ja anna äänesi vaikuttaa!

 

 

Lisätietoja
Raaseporin suomalaisen seurakunnan kirkkoherranvirasto
puhelin 019-279 3030, sähköposti: raaseporin.seurakunta@evl.fi
Avoinna: maanantai - torstai kello 9-13
Osoite: Keskuskatu 23, 10300 Karjaa
raaseporinseurakunta.fi ja seurakuntavaalit.fi

 

 

Ota yhteyttä

Kirkkoherra, vt.

Hei, minut on valittu seurakuntamme kirkkoherraksi 17.11.2021 kirkkoherranvaalissa. Toimin vt. kirkkoherrana, kunnes kirkkoherran virka vakinaisesti täytetään. Sydämen asianani on koko seurakunnan toiminta, seurakuntalaiset, yhteistyö luottamushenkilöiden, erilaisten paikallisten ja hallinnollisten tahojen, sisarseurakuntien ja kaikkien raaseporilaisten kanssa. Olen pappina Pohjassa vietettävissä Iltakirkoissa ja vapaaehtoisten Iltakirkkotiimissä. Kuulen mielellään ajatuksianne ja toiveitanne. Pidetään yhteyttä ja nähdään kirkonmäellä.

Kappalainen

Työtehtäviini kuuluvat jumalanpalvelukset, kirkolliset toimitukset, sairaalasielunhoito Raaseporin sairaalassa, sekä alueen terveyskeskuksissa ja hoivakodeissa, sielunhoito, diakonia, lähetystyö, Missiotiimin ohjaaminen, sekä hallinnollisia tehtäviä. Vastaan myös Raamattu- ja rukouspiirin toiminnasta. Vapaapäiväni ovat pääsääntöisesti maanantaina ja tiistaina.