Lähetys- ja avustustyö

Meillä kristityillä on hieno sanoma. Se on sanoma kaikki rajat ylittävästä Jumalan armosta ja rakkaudesta. Kirkko on olemassa todistaakseen tästä rakkaudesta, se on kirkon tehtävä. Tehtävälleen uskollinen kirkko ei pidä huolta vain omistaan, vaan koko maailmasta. Jeesus ilmaisee sen näin: "Niin kuin Isä on lähettänyt minut, niin lähetän minä teidät." (Joh. 20:21)

Nykyään lähetystyötä tehdään esimerkiksi kääntämällä Raamattua eri kielille, paikallisten tv- ja radio- ohjelmien kautta, kouluttamalla uusia työntekijöitä seurakuntaan, auttamalla hädässä olevia ja vaikuttamalla epäoikeuden-mukaisuuden syihin. Lähetystyö ulottuu kaikkialle sinne, missä kristinuskoa ei tunneta tai siitä tiedetään vain vähän. Tällaisissa paikoissa lähetystyöntekijät ovat kertomassa hyvää sanomaa Jeesuksesta.

Raaseporin suomalaisen seurakunnan lähetystyön kohteena on Suomen Lähetysseuran tekemä työ Nepalissa ja Etiopiassa: Hosainan kuurojenkoulussa sekä NCES uskontodiadialogin vahvistaminen.

NEPAL

Raaseporin suomalainen seurakunta tukee Karjaalaislähtöisen opettajan Juha Valtan työtä Suomen Läehtysseuran työntekijänä Nepalissa. Lähetysseura työskentelee Nepalissa kaikkein syrjityimpien ihmisoikeuksien toteutumiseksi ja elinolojen parantamiseksi. Lähetysseura edistää esimerkiksi naisten, lasten, vammaisten ihmisten, niin sanottujen alakastisten dalitien, entisten maaorjien, siirtotyöläisten sekä eri etnisten vähemmistöjen asemaa yhteiskunnassa.


Lähetysseura keskittyy Nepalissa syrjäseutujen vähemmistöjen toimeentulon ja ruokaturvan parantamiseen, etenkin ilmastonmuutoksesta kärsivissä yhteisöissä. Työllä parannetaan yhteisöjen muutoskestävyyttä eli resilienssiä. Tämän lisäksi Lähetysseura panostaa vammaisten ja psykososiaalisesti vammaisten ihmisten aseman parantumiseen. Koulutus on myös työmme keskiössä: jo vuosia Lähetysseura on esimerkiksi tukenut uraauurtavaa hanketta, jossa kehitetään mielenterveystyötä nepalilaisissa kouluissa. Työtä tehdään myös siirtotyöläisten mielenterveyden parissa.
Kummilapsitoiminnan kautta Lähetysseura tukee erityisesti vammaisten lasten ja nuorten koulunkäyntiä ja jatko-opintoja. Lähetysseura avustaa heitä esimerkiksi koulutarvikkeiden hankinnassa sekä asumiskuluissa.


Lähetysseuran kehitysyhteistyö tapahtuu Nepalin kaukolännessä, maan vähiten kehittyneimmissä provinsseissa. Se kanavoidaan suoraan paikallisten kansalaisjärjestöjen kautta ja tehdään tiiviissä yhteistyössä paikallisviranomaisten kanssa. Myös Euroopan unioni rahoittaa Lähetysseuran työtä Nepalissa.
 

ETIOPIA

Raaseporin suomalainen seurakunta tukee lähetystyöntekijän Mekonnen Mulatin työtä Etiopiassa. Mekonnen Mulat työskentelee kuurojen opetuksen tukiohjelmassa, joka järjestää täydennyskoulutusta koko maan kuurojen opettajille, valmistaa opetusmateriaalia ja tukee kuuroja itsenäiseen
elämään Etiopian luterilainen Mekane Yesus -kirkko kasvaa voimakkaasti. Lähetysseura tukee kirkon monipuolista sosiaali- ja kehitystyötä sekä kirkon työntekijöiden koulutusta ja teologisia oppilaitoksia Addis Abebassa ja Hosainassa. Lähetysseura vahvistaa Etiopiassa myös rauhanomaista uskontojenvälistä vuorovaikutusta.

Lähetysseuran tärkeänä tavoitteena on tukea vammaisten lasten koulutusta ja parantaa heidän asemaansa. Vammaisten aikuisten työllistymistä parannetaan yrittäjyyskurssien ja lainaryhmien avulla. Lähetysseuran kummiohjelmat turvaavat syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten koulunkäynnin sekä kodin ja perustoimeentulon. Etiopiassa on kaksi kummiryhmää: Pohjois-Etiopian aids-orvot sekä Hosainan kuurojenkoulun oppilaat.

Lähetysseura parantaa syrjittyjen ihmisryhmien asemaa tukemalla esimerkiksi heidän koulutustaan. Maaseudun naisten ja tyttöjen asemaa parannetaan järjestämällä naisille koulutusta ja tukemalla pienyrittäjyyttä.

Ympäristön varjelu huomioidaan kaikissa Lähetysseuran hankkeissa Etiopiassa. Yhteisöjä autetaan valmistautumaan ilmastonmuutoksen aiheuttamiin ongelmiin kehittämällä maataloutta ja turvaamalla vedensaanti kaivojen ja lähteiden suojaamisella. Puita istutetaan ehkäisemään maaperän eroosiota.

Suomen Lähetysseura

Pankkiyhteys:

IBAN: FI25 8000 1600 0607 10
BIC: DABAFIHH

Viite: 4 074397 002520 553

Raaseporin suomalaisessa seurakunnassa kerätään varoja lähetystyölle tapahtumien sekä kirpputoritoiminnan kautta. Vapaaehtoiset ovat erittäin tärkeässä roolissa, tule sinäkin mukaan!
Lisätietoa vapaaehtoisuudesta antaa: Mia Kuronen 044 755 3602, mia.kuronen@evl.fi 

 

Karjaa:

Lähetyskirpputori Kanavatorilla.
Aukioloajat ti klo 16-19 ja la klo 10-13.

Yhteistyössä Karis missionsförening:n ja Karis-Pojo svenska församlingin kanssa

Ilosanomapiiri.  Piiri kokoontuu torstaisin klo 14-15 Karjaan palvelutalossa (Felix Fromin katu 6).

Yhteyshenkilö Nina Fabritius-Ylitalo puh. 040 722 3312

Tammisaari:

Fynda. Kirpputori Suomen Lähetysseuran, oman seurakunnan avustustyön sekä diakonia-avun hyväksi.
Fynda ottaa vastaan erilaisia tavaroita, kirjoja, vaatteita ja pienempiä huonekaluja. 

Trollbergintie 12, 10650 Tammisaari
Aukioloajat ti ja to klo 14-18, la klo 10-14
Yhteyshenkilö Gita Lindholm puh. 040 518 0301

Pohja:

Leikkimielinen Lähetysbingo. Pelaaminen on ilmaista. Keräämme vapaaehtoisen kahvirahan Lähetyksen hyväksi. Bingon ajankohdat löytyvät tapahtumakalenterista ja Etelä-Uusimaan seurakuntailmoituksista.