Lähetys- ja avustustyö

Meillä kristityillä on hieno sanoma. Se on sanoma kaikki rajat ylittävästä Jumalan armosta ja rakkaudesta. Kirkko on olemassa todistaakseen tästä rakkaudesta, se on kirkon tehtävä. Tehtävälleen uskollinen kirkko ei pidä huolta vain omistaan, vaan koko maailmasta. Jeesus ilmaisee sen näin: "Niin kuin Isä on lähettänyt minut, niin lähetän minä teidät." (Joh. 20:21)

Nykyään lähetystyötä tehdään esimerkiksi kääntämällä Raamattua eri kielille, paikallisten tv- ja radio- ohjelmien kautta, kouluttamalla uusia työntekijöitä seurakuntaan, auttamalla hädässä olevia ja vaikuttamalla epäoikeuden-mukaisuuden syihin. Lähetystyö ulottuu kaikkialle sinne, missä kristinuskoa ei tunneta tai siitä tiedetään vain vähän. Tällaisissa paikoissa lähetystyöntekijät ovat kertomassa hyvää sanomaa Jeesuksesta.

Raaseporin suomalaisen seurakunnan lähetystyön kohteena on Suomen Lähetysseuran tekemä työ Nepalissa ja Etiopiassa: Hosainan kuurojenkoulussa sekä NCES uskontodiadialogin vahvistaminen.

NEPAL

Raaseporin suomalainen seurakunta tukee Karjaalaislähtöisen opettajan Juha Valtan työtä Suomen Läehtysseuran työntekijänä Nepalissa. Lähetysseura työskentelee Nepalissa kaikkein syrjityimpien ihmisoikeuksien toteutumiseksi ja elinolojen parantamiseksi. Lähetysseura edistää esimerkiksi naisten, lasten, vammaisten ihmisten, niin sanottujen alakastisten dalitien, entisten maaorjien, siirtotyöläisten sekä eri etnisten vähemmistöjen asemaa yhteiskunnassa.


Lähetysseura keskittyy Nepalissa syrjäseutujen vähemmistöjen toimeentulon ja ruokaturvan parantamiseen, etenkin ilmastonmuutoksesta kärsivissä yhteisöissä. Työllä parannetaan yhteisöjen muutoskestävyyttä eli resilienssiä. Tämän lisäksi Lähetysseura panostaa vammaisten ja psykososiaalisesti vammaisten ihmisten aseman parantumiseen. Koulutus on myös työmme keskiössä: jo vuosia Lähetysseura on esimerkiksi tukenut uraauurtavaa hanketta, jossa kehitetään mielenterveystyötä nepalilaisissa kouluissa. Työtä tehdään myös siirtotyöläisten mielenterveyden parissa.
Kummilapsitoiminnan kautta Lähetysseura tukee erityisesti vammaisten lasten ja nuorten koulunkäyntiä ja jatko-opintoja. Lähetysseura avustaa heitä esimerkiksi koulutarvikkeiden hankinnassa sekä asumiskuluissa.


Lähetysseuran kehitysyhteistyö tapahtuu Nepalin kaukolännessä, maan vähiten kehittyneimmissä provinsseissa. Se kanavoidaan suoraan paikallisten kansalaisjärjestöjen kautta ja tehdään tiiviissä yhteistyössä paikallisviranomaisten kanssa. Myös Euroopan unioni rahoittaa Lähetysseuran työtä Nepalissa.
 

ETIOPIA

Raaseporin suomalainen seurakunta tukee lähetystyöntekijän Mekonnen Mulatin työtä Etiopiassa. Mekonnen Mulat työskentelee kuurojen opetuksen tukiohjelmassa, joka järjestää täydennyskoulutusta koko maan kuurojen opettajille, valmistaa opetusmateriaalia ja tukee kuuroja itsenäiseen
elämään Etiopian luterilainen Mekane Yesus -kirkko kasvaa voimakkaasti. Lähetysseura tukee kirkon monipuolista sosiaali- ja kehitystyötä sekä kirkon työntekijöiden koulutusta ja teologisia oppilaitoksia Addis Abebassa ja Hosainassa. Lähetysseura vahvistaa Etiopiassa myös rauhanomaista uskontojenvälistä vuorovaikutusta.

Lähetysseuran tärkeänä tavoitteena on tukea vammaisten lasten koulutusta ja parantaa heidän asemaansa. Vammaisten aikuisten työllistymistä parannetaan yrittäjyyskurssien ja lainaryhmien avulla. Lähetysseuran kummiohjelmat turvaavat syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten koulunkäynnin sekä kodin ja perustoimeentulon. Etiopiassa on kaksi kummiryhmää: Pohjois-Etiopian aids-orvot sekä Hosainan kuurojenkoulun oppilaat.

Lähetysseura parantaa syrjittyjen ihmisryhmien asemaa tukemalla esimerkiksi heidän koulutustaan. Maaseudun naisten ja tyttöjen asemaa parannetaan järjestämällä naisille koulutusta ja tukemalla pienyrittäjyyttä.

Ympäristön varjelu huomioidaan kaikissa Lähetysseuran hankkeissa Etiopiassa. Yhteisöjä autetaan valmistautumaan ilmastonmuutoksen aiheuttamiin ongelmiin kehittämällä maataloutta ja turvaamalla vedensaanti kaivojen ja lähteiden suojaamisella. Puita istutetaan ehkäisemään maaperän eroosiota.

Apuasi tarvitaan! Lähetysseuran työ eri puolilla maailmaa jatkuu ja avun tarve on suuri.

Lahjoita haluamasi summa MobilePaylla numeroon 58735 tai tilisiirrolla FI38 8000 1400 1611 30.

Viestikenttään uutiskirjeen kirjoittajan nimi! Keräyslupa RA/2020/1538

 

Uutiskirje Joulu/2022 Addis Ababa, Etiopia. 1.adventtina 27.11.2022

Siunattua ja rauhallista adventin aikaa!

Viime kesän aikana annettiin Debre Sinan lukion 22:lle opettajalle viittomakielen koulutusta ja kuurotietoutta. Monet kuurot oppilaat olivat jo siirtyneet ala-asteelta lukioon, mutta opettajilla ei ollut kuurojen opettamiseen tarvittavaa tietotaitoa. Tavoitteena oli kesäkurssin jälkeen, että opettajat pystyivät opettamaan kuuroja yhdessä kuulevien kanssa. Nyt inklusiivinen lukio-opetus on alkanut ja kuurot ovat aloittaneet viittomakielellä tuetun opiskelun. Kesän viittomakielikurssi Amist Kilon Mekane Yesus -kirkolla Kesäkurssi oli tarkoitettu Mekane Yesus - kirkon jäsenille ja muille kiinnostuneille. Kuurojen yhteisön kanssa järjestetyn neljän kuukauden kurssin suoritti 17 henkilöä. Osalla kurssilaisilla on kuuro perheenjäsen, joillakin on työyhteisössään kuuroja, joten he pääsivät heti käyttämään taitojaan käytännössä. Tämän vuotiset kurssilaiset olivatkin yllättävän taitavia. Kun kuulevat ihmiset osaavat viittoa, kuurojen on helpompi integroitua yhteiskuntaan.

Lähetysseuran ulkomaanosaston johtajan, Tero Norjasen, vierailu kuurojen seurakunnassa Addis Abebassa Tero Norjanen osallistui elokuun lopulla Mekane Yesus -kirkon kokoukseen. Samalla matkalla hänellä oli myös mahdollisuus käydä sunnuntaina 21.8. Addis Abeban Amist Kilon Mekane Yesus Äiti -kirkossa, jonka yhteydessä toimii myös kuurojen seurakunta. Tero osallistui Mekonnenin tulkitsemana kuurojen viittomakieliseen jumalanpalvelukseen. Tero toi Suomen ja Lähetysseuran terveiset kuuroille ja kuurot lähettivät vastaavasti terveisensä Lähetysseuralle. Tapaaminen oli hyvä, vaikka aika oli lyhyt ja rajallinen. Tulkkikoulutus II. 3-8.9 Addis Abebassa Tähän toiseen tulkkikoulutukseen osallistui 27 tulkkia. Suurin osa heistä oli Addis Abebasta, mutta muutama tulkki oli myös Adamasta ja Debre Sinasta. Kurssin sisältö ja luennoitsijat oli samat kuin ensimmäisellä kurssilla kesäkuussa. Koulutuksen lopuksi kurssilaiset perustivat viittomakielen tulkkien liiton. He olivat saaneet valtiolta virallisen luvan rekisteröityä. Hankkeemme on täysin ollut tukemassa liiton perustamista, olemme erittäin iloisia sen toteutumisesta. Tarkoituksena on, että he ajavat kuurojen oikeuksia palkoista ja työajoista ja myös pystyvät antamaan kuuroille laadukasta palvelua tulevaisuudessa.

Adamassa Heinäkuussa pidetylle avioliittokurssille osallistui 20 pariskuntaa (40 henkilöä) Wongista ja Adamasta. Tämä kurssi poikkesi pitämistämme kursseista siinä mielessä, että mukana oli eri uskontokuntiin kuuluvia kuuroja aviopareja. Kurssilla oli myös useampi pariskunta, jossa toinen puoliso oli kuuleva ja toinen kuuro. Kurssin pitäjinä toimivat hankkeen kouluttaja Asefa Guta ja kuurojen pappi Bahiru Tamiru. Addis Abeban yliopiston puheterapiaseminaari AA:n yliopistossa tullaan lähitulevaisuudessa aloittamaan kieli- ja puheterapialinja erityisopetuksen alaisuudessa. Hankkeemme tuki taloudellisesti tämän ohjelman julkaisutilaisuuden järjestämisen. Mekonnen on osallistunut myös konsulttina ko. ohjelman suunnitteluun. Maailmanpankin haastattelu Etiopian erityisopetuksesta Maailmanpankki tukee Etiopian erityisopetusta. Järjestö halusi syksyllä tutkia ja evaluoida, mikä on inklusiivisen opetuksen tilanne Etiopiassa. Etiopian opetusministeriö suositteli haastattelemaan tilanteesta Mekonnenia, jolla on hyvä kokonaiskuva maan erityisopetuksen tilanteesta. Haastattelu oli 19.8. Mekonnen kertoi siinä sekä hankkeemme työstä, että koko maan erityisopetuksen haasteista ja edistymisestä. Opetusministeriö on saanut Maailmanpankilta varoja kuulontutkimusta ja siihen tarvittavaa välineistön hankintaa varten. Mekonnen on mukana teknisenä neuvonantajana, koskien millaisia audiometreja ja kuulokojeita olisi mahdollisesti hyvä hankkia. Awasalla kurssi kuuroille 21-24.9. Sidaman osavaltio itsenäistyi kaksi vuotta sitten irrottautuen eteläisen Etiopian osavaltiosta. Etiopian Kuurojen liiton uusi Sidaman haaraosasto pyysi kurssia johdolleen. Kurssi pidettiin syyskuun lopulla ja siihen osallistui 31 henkilöä. Koulutusta annettiin johtamisesta ja talousasioiden hallinnasta.

Kuluneen syksyn aikana kolme kuuroa on saanut hankkeelta tukea; yksi yliopisto-opiskelua varten, toinen parturiliikkeen varustamista varten ja kolmas silmälasien valmistukseen tarvittavan koneen hankintaan. Näillä tuilla kuurot työllistävät itse itsensä. Kurssi Debre Birhanissa 18-23.11. Annoimme viikon kurssilla Pohjois[1]Showan naisten, lasten ja sosiaaliviraston 65:lle edustajille vammais- ja kuurotietoutta sekä viittomakielen opetusta. Kurssille osallistui myös vammaisten edustajia. Koulutus antoi heille tietoja ja taitoja, joilla he voivat tukea alueidensa kuuroja ja muita vammaisia. Kurssin lopussa juhlittiin kansainvälistä vammaisten päivää, johon osallistui myös eri maakuntien ja kuntien johtajia. Prof. Tirussew Taferran kirjan painattaminen Erityispedegogiikan professori Tirussew Taferra on kirjoittanut kirjan ”Disability in Ethiopia issues, insights and implications”, jonka kustantamisen hankkeemme maksoi. Kirja tulee painosta ennen joulua. Se tulee olemaan hyödyllinen erityisopetuksen käyttöön, opettajakoulutuslaitoksiin, yliopistoihin ja tietenkin myös meidän hankkeen käyttöön. Sanakirjaan video Eri aineiden viittomakielen kuvasanakirja lukion käyttöön valmistui jo reilu vuosi sitten. Siihen on tehty video, joka on nyt valmis. Alamme jakaa sitä heti kouluille ja tulkeille.

Etiopian kaksi vuotta kestäneiden taistelujen osapuolet, valtio ja Tigrayn osavaltio, sopivat tulitauon Afrikan unionin välittämissä neuvotteluissa 2.11.2022. Sodassa kuoli yli 800 000 ihmistä. Kuolleiden lukumäärä on korkein lähiaikoina käydyissä sodissa. Toivottavasti käytännössä rauhansopimus menisi hyvin. Tigrayn ja muun Pohjois-Etiopian uudelleenrakentaminen tulee vaatimaan valtavasti resursseja.

Sinä tulet luokseni, kun huudan sinua, ja sanot: ”Älä pelkää.” Valit.3:57 ”Jumala on vahvistava teitä loppuun saakka.” 1.Kor.1:8

Kirjeeni on tämän vuoden viimeinen uutiskirje, joten haluamme tässä lopuksi toivottaa:

Oikein Hyvää Joulua ja Siunausrikasta Uutta Vuotta 2023!

Lämpimin terveisin, Mekonnen Mulat ja Mirja Himanen

 

Suomen Lähetysseura

Pankkiyhteys:

IBAN: FI25 8000 1600 0607 10
BIC: DABAFIHH

Viite: 4 074397 002520 553

 

Raaseporin suomalaisessa seurakunnassa kerätään varoja lähetystyölle tapahtumien sekä kirpputoritoiminnan kautta. Vapaaehtoiset ovat tärkeässä roolissa, tule sinäkin mukaan!

Lähetyskirpputori, Karjaa
Kirpputori Suomen Lähetysseuran ja seurakunnan lähetystyön hyväksi. Vapaaehtoisia tarvitaan tavaroiden lajittelussa ja myynnissä. Aukioloajat tiistaisin kello 16-19 ja lauantaisin kello 10-13. Kanavatori, Karjaa. Yhteistyössä Karis missionsförening:n ja Karis-Pojo svenska församlingin kanssa. Kiinnostuitko, ota yhteyttä yhdistyksen puheenjohtajaan Claus Terlindeniin, puhelinnumero 044 292 4997, tai tule käymään!

 

Fynda, Tammisaari

Kirpputori Suomen Lähetysseuran, oman seurakunnan avustustyön sekä diakonia-avun hyväksi. Yhteistyössä Ekenäsnejdens svenska föramling kanssa. Fynda ottaa vastaan erilaisia tavaroita, kirjoja, vaatteita ja pienempiä huonekaluja.  Vapaaehtoisia tarvitaan erilaisiin kirpputorin töihin, kuten vastaanottamaan ja lajittelemaan lahjoituksia, järjestelemään tavaroita ja ylläpitämään kirpputorin toimintaa. Trollbergintie 12, 10650 Tammisaari
Aukioloajat tiistaisin ja torstaisin kello 14-18, lauantaisin kello 10-14.
Yhteyshenkilö: Gita Lindholm, puhelinnumero 040 518 0301.

Lähetysbingo Pohjassa. Pelaaminen on ilmaista. Keräämme vapaaehtoisen kahvirahan Lähetyksen hyväksi. Bingon ajankohdat löytyvät tapahtumakalenterista ja Etelä-Uusimaan seurakuntailmoituksista. Yhteyshenkilö Nina Fabritius-Ylitalo, puhelinnumero 040 722 3312.