Lähetys- ja avustustyö

Meillä kristityillä on hieno sanoma. Se on sanoma kaikki rajat ylittävästä Jumalan armosta ja rakkaudesta. Kirkko on olemassa todistaakseen tästä rakkaudesta, se on kirkon tehtävä. Tehtävälleen uskollinen kirkko ei pidä huolta vain omistaan, vaan koko maailmasta. Jeesus ilmaisee sen näin: "Niin kuin Isä on lähettänyt minut, niin lähetän minä teidät." (Joh. 20:21)

Nykyään lähetystyötä tehdään esimerkiksi kääntämällä Raamattua eri kielille, paikallisten tv- ja radio- ohjelmien kautta, kouluttamalla uusia työntekijöitä seurakuntaan, auttamalla hädässä olevia ja vaikuttamalla epäoikeuden-mukaisuuden syihin. Lähetystyö ulottuu kaikkialle sinne, missä kristinuskoa ei tunneta tai siitä tiedetään vain vähän. Tällaisissa paikoissa lähetystyöntekijät ovat kertomassa hyvää sanomaa Jeesuksesta.

Raaseporin suomalaisen seurakunnan lähetystyön kohteena on Suomen Lähetysseuran tekemä työ Nepalissa ja Etiopiassa: Hosainan kuurojenkoulussa sekä NCES uskontodiadialogin vahvistaminen.

NEPAL

Raaseporin suomalainen seurakunta tukee Karjaalaislähtöisen opettajan Juha Valtan työtä Suomen Läehtysseuran työntekijänä Nepalissa. Lähetysseura työskentelee Nepalissa kaikkein syrjityimpien ihmisoikeuksien toteutumiseksi ja elinolojen parantamiseksi. Lähetysseura edistää esimerkiksi naisten, lasten, vammaisten ihmisten, niin sanottujen alakastisten dalitien, entisten maaorjien, siirtotyöläisten sekä eri etnisten vähemmistöjen asemaa yhteiskunnassa.


Lähetysseura keskittyy Nepalissa syrjäseutujen vähemmistöjen toimeentulon ja ruokaturvan parantamiseen, etenkin ilmastonmuutoksesta kärsivissä yhteisöissä. Työllä parannetaan yhteisöjen muutoskestävyyttä eli resilienssiä. Tämän lisäksi Lähetysseura panostaa vammaisten ja psykososiaalisesti vammaisten ihmisten aseman parantumiseen. Koulutus on myös työmme keskiössä: jo vuosia Lähetysseura on esimerkiksi tukenut uraauurtavaa hanketta, jossa kehitetään mielenterveystyötä nepalilaisissa kouluissa. Työtä tehdään myös siirtotyöläisten mielenterveyden parissa.
Kummilapsitoiminnan kautta Lähetysseura tukee erityisesti vammaisten lasten ja nuorten koulunkäyntiä ja jatko-opintoja. Lähetysseura avustaa heitä esimerkiksi koulutarvikkeiden hankinnassa sekä asumiskuluissa.


Lähetysseuran kehitysyhteistyö tapahtuu Nepalin kaukolännessä, maan vähiten kehittyneimmissä provinsseissa. Se kanavoidaan suoraan paikallisten kansalaisjärjestöjen kautta ja tehdään tiiviissä yhteistyössä paikallisviranomaisten kanssa. Myös Euroopan unioni rahoittaa Lähetysseuran työtä Nepalissa.

Tässä nimikkolähettimme Juha Valtan uusin lähetyskirje.

 

ETIOPIA

Raaseporin suomalainen seurakunta tukee lähetystyöntekijän Mekonnen Mulatin työtä Etiopiassa. Mekonnen Mulat työskentelee kuurojen opetuksen tukiohjelmassa, joka järjestää täydennyskoulutusta koko maan kuurojen opettajille, valmistaa opetusmateriaalia ja tukee kuuroja itsenäiseen
elämään. Etiopian luterilainen Mekane Yesus -kirkko kasvaa voimakkaasti. Lähetysseura tukee kirkon monipuolista sosiaali- ja kehitystyötä sekä kirkon työntekijöiden koulutusta ja teologisia oppilaitoksia Addis Abebassa ja Hosainassa. Lähetysseura vahvistaa Etiopiassa myös rauhanomaista uskontojenvälistä vuorovaikutusta.

Lähetysseuran tärkeänä tavoitteena on tukea vammaisten lasten koulutusta ja parantaa heidän asemaansa. Vammaisten aikuisten työllistymistä parannetaan yrittäjyyskurssien ja lainaryhmien avulla. Lähetysseuran kummiohjelmat turvaavat syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten koulunkäynnin sekä kodin ja perustoimeentulon. Etiopiassa on kaksi kummiryhmää: Pohjois-Etiopian aids-orvot sekä Hosainan kuurojenkoulun oppilaat.

Lähetysseura parantaa syrjittyjen ihmisryhmien asemaa tukemalla esimerkiksi heidän koulutustaan. Maaseudun naisten ja tyttöjen asemaa parannetaan järjestämällä naisille koulutusta ja tukemalla pienyrittäjyyttä.

Ympäristön varjelu huomioidaan kaikissa Lähetysseuran hankkeissa Etiopiassa. Yhteisöjä autetaan valmistautumaan ilmastonmuutoksen aiheuttamiin ongelmiin kehittämällä maataloutta ja turvaamalla vedensaanti kaivojen ja lähteiden suojaamisella. Puita istutetaan ehkäisemään maaperän eroosiota.

 

Suomen Lähetysseuran raportteja:

Suomen Lähetysseuran raportti aids orpojen lasten parissa tehtävästä työstä Etiopiassa / 2022

Suomen Lähetysseuran raportti teologisen koulutuksen vahvistamisesta Addis Abebassa Etiopiassa / 2022

Suomen Lähetysseuran raportti kuurojen elämänlaadun parantamisesta koulutuksella Etiopiassa / 2022

Suomen Lähetysseuran raportti vammaisten lasten ja naisten oikeuksista Etiopiassa / 2022

Suomen Lähetysseuran raportti lasten ja nuorten koulunkäynnin tukemisesta Etiopiassa / 2022

 

Lähetyskirjeitä:

Kummikirje aids-orpojen parissa tehtävästä työstä, Etiopia Dessie 1/2023

Uutiskirje teologisen koulutuksen parissa tehtävästä työstä Etiopiassa 4/2023 

Uutiskirje kuurojen lasten parissa tehtävästä työstä 6/2023

Tässä nimikkolähettimme Mekonnen Mulatin uusin lähetyskirje.

Mekonnen aiemmat lähetyskirjeet:

02/2023

11/2022

7/2022

Apuasi tarvitaan! Lähetysseuran työ eri puolilla maailmaa jatkuu ja avun tarve on suuri.

Lahjoita haluamasi summa MobilePaylla numeroon 58735 tai tilisiirrolla FI38 8000 1400 1611 30.

Viestikenttään uutiskirjeen kirjoittajan nimi! Keräyslupa RA/2020/1538

Suomen Lähetysseura

Pankkiyhteys:

IBAN: FI25 8000 1600 0607 10
BIC: DABAFIHH

Viite: 4 074397 002520 553

 

Raaseporin suomalaisessa seurakunnassa kerätään varoja lähetystyölle tapahtumien sekä kirpputoritoiminnan kautta. Vapaaehtoiset ovat tärkeässä roolissa, tule sinäkin mukaan!

Lähetyskirpputori, Karjaa, Suljettu kesällä 2023 2.-31.7.
Kirpputori Suomen Lähetysseuran ja seurakunnan lähetystyön hyväksi. Vapaaehtoisia tarvitaan tavaroiden lajittelussa ja myynnissä. Aukioloajat tiistaisin kello 16-19 ja lauantaisin kello 10-13. Kanavatori, Karjaa. Yhteistyössä Karis missionsförening:n ja Karis-Pojo svenska församlingin kanssa. Kiinnostuitko, ota yhteyttä yhdistyksen puheenjohtajaan Claus Terlindeniin, puhelinnumero 044 292 4997, tai tule käymään!

 

Fynda, Tammisaari

Kirpputori Suomen Lähetysseuran, oman seurakunnan avustustyön sekä diakonia-avun hyväksi. Yhteistyössä Ekenäsnejdens svenska föramling kanssa. Fynda ottaa vastaan erilaisia tavaroita, kirjoja, vaatteita ja pienempiä huonekaluja.  Vapaaehtoisia tarvitaan erilaisiin kirpputorin töihin, kuten vastaanottamaan ja lajittelemaan lahjoituksia, järjestelemään tavaroita ja ylläpitämään kirpputorin toimintaa. Trollbergintie 12, 10650 Tammisaari
Aukioloajat tiistaisin ja torstaisin kello 14-18, lauantaisin kello 10-14.
Yhteyshenkilö: Gita Lindholm, puhelinnumero 040 518 0301.

Lähetysbingo Pohjassa. Pelaaminen on ilmaista. Keräämme vapaaehtoisen kahvirahan Lähetyksen hyväksi. Bingon ajankohdat löytyvät tapahtumakalenterista ja Etelä-Uusimaan seurakuntailmoituksista. Yhteyshenkilö Nina Fabritius-Ylitalo, puhelinnumero 040 722 3312.
 

Ota yhteyttä

Kappalainen

Työtehtäviini kuuluvat muun muassa jumalanpalvelukset, kirkolliset toimitukset ja missiotiimi. Vapaapäiväni ovat pääsääntöisesti maanantai ja tiistai.