Päätöksenteko

Seurakuntaneuvosto

Seurakuntaneuvosto on seurakuntayhtymään kuuluvan seurakunnan hallintoa hoitava toimielin. Sen jäsenet valitaan vaaleilla neljäksi vuodeksi kerrallaan.

Seurakuntaneuvoston tehtävät:

  • johtaa seurakunnan toimintaa

  • edistää hengellistä elämää

  • päättää seurakunnan varojen käytöstä

Yhteinen kirkkoneuvosto

Yhteinen kirkkoneuvosto on seurakuntayhtymän toimeenpano- ja hallintoelin, jonka jäsenet valitsee yhteinen kirkkovaltuusto.

Yhteisen kirkkoneuvoston tehtävät:

  • johtaa seurakuntayhtymän toimintaa, hallintoa ja taloutta

  • valmistelee yhteisen kirkkovaltuuston kokoukset

  • panee toimeen kirkkovaltuuston päätökset

Yhteinen kirkkovaltuusto

Yhteinen kirkkovaltuusto on seurakuntayhtymän ylin päättävä elin. Sen jäsenet valitaan vaaleilla neljäksi vuodeksi kerrallaan.

Yhteisen kirkkovaltuuston tehtävät:

  • päättää seurakuntayhtymän talousarviosta

  • päättää kirkollisveron suuruudesta

  • jakaa seurakuntatyöhön käytettävät varat seurakuntien kesken

  • päättää rakennushankkeista ja suurimmista avustuksista