Virkatodistuksen tilaaminen

MUUTOS 1.3.2022 alkaen.  Seuraavien seurakuntien virkatodistukset, sukuselvitykset, sukututkimukset ja avioliiton esteiden tutkinta tilataan Espoon aluekeskusrekisteristä: 

 • Karjaan seurakunta (tämä sisältää Mustion seurakunnan)
 • Karjaan suomalainen seurakunta
 • Pohjan seurakunta
 • Pohjan suomalainen seurakunta
 • Raaseporin suomalainen seurakunta

Espoon aluekeskusrekisterin yhteystiedot ja tilausohjeet (sivusto avautuu uuteen välilehteen)Linkki avautuu uudessa välilehdessä

 

Seuraavien seurakuntien  virkatodistustukset sekä sukututkimukset ja -selvitykset tilataan Rannikon ja Ahvenanmaan keskusrekisteristä (muutos tullut voimaan 1.9.2021):

 • Tammisaaren seurakunta
 • Bromarvin seurakunta
 • Tenholan seurakunta
 • Snappertunan seurakunta

Rannikon ja Ahvenanmaan keskusrekisterin yhteystiedot ja tilausohjeet (sivusto avautuu uuteen välilehteen)

 

Mikä on virkatodistus?

Virkatodistus on asiakirja, jolla luovutetaan tietoja ev.-lut. seurakunnan jäsenestä. Tiedot perustuvat kirkonkirjoissa oleviin tietoihin.

Virkatodistuksen antaminen edellyttää aina hyväksyttyä käyttötarkoitusta, kuten perunkirjoitusta, perinnönjakoa tai pankkia varten hoidettaessa kuolleen henkilön raha-asioita.

 • Virkatodistuksen sisältö riippuu käyttötarkoituksesta:
 • Niin sanottu elää-todistus, jossa on henkilön nimet ja henkilötunnus sekä tieto, että hän on tietojenluovutushetkellä kyseisen seurakunnan jäsen. 
 • Vanhempien ja lasten tiedot sisältävä virkatodistus
 • Sukuselvitysmuotoinen virkatodistus, jossa on henkilön tietojen lisäksi puoliso ja lapset sekä muuttotiedot. Tämä virkatodistus tarvitaan perunkirjoitusta varten.

Virkatodistusmaksut 1.1.2020 alkaen

Todistuksista perittävät maksut
1. A) Katkeamaton sukuselvitys Suomen ev.lut. kirkon jäsenyysajalta päähenkilöstä 45 euroa. Lisäksi jokaisesta 
päähenkilöön liittyvästä todistuksesta euroa €. Jokaisesta henkilöstä laaditaan oma todistus.

Poikkeuksina:
- Mikäli lapsen elää-tieto ilmenee vanhemman todistuksesta, ei lapsesta tarvita erillistä elossaolotodistusta.
- Lapsettoman vainajan elossa olevista vanhemmista ei tarvita erillisiä todistuksia, vaan vanhempien elää-tieto vainajan todistuksella riittää.
- Jos tiedot tarvitaan isovanhemmista alkaen, todistuksella riittää setien, enojen ja tätien elää- /kuolintieto.
- Puolisosta ei laadita omaa erillistä todistusta, jos puolison ja päähenkilön jäsenyysaika- ja lapsitiedot ovat avioliiton ajalta täysin identtiset.

 Jäsenyysaikatietojen täydennykset 9 euroa / todistus. Jos saman sisältöisiä todistuksia tilataan eri käyttötarkoituksia varten, veloitetaan kaikista todistuksista alkuperäisen todistuksen hinta.

B) Sukuselvitys, joka sisältää yksittäisiä seurakuntia koskevat ja rajattuun ajanjaksoon liittyvät tiedot 
(välitodistus) 
- 30 euroa / päähenkilön todistus, jos tiedot haetaan todistukselle digitoiduista kirkonkirjoista tai 
kirjamuotoisista kirkonkirjoista (poikkeuksena vainajan kuolintieto 9 euroa). 
- 9 euroa / päähenkilön todistus, jos tiedot haetaan todistukselle uudemmista jäsentietolähteistä. 
- Lisäksi jokaisesta päähenkilöön liittyvästä todistuksesta 9 euroa.
- Jäsenyysaikatietojen täydennykset 9 euroa/ todistus.

2. Elää-todistus eli kirkon jäsentietojärjestelmästä henkilön oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi tulostetusta seurakunnan jäsenen yksittäisiä tietoja koskevasta todistuksesta veloitetaan a sekä elossaolon todistamisesta ulkomaista eläkeyhtiötä varten 9 euroa.

3. Kastekirjan otteesta, monikielisestä virkatodistuksesta ja englanninkielisestä vihkitodistuksesta veloitetaan 9 euroa.

4. Todistuksen lisäkappaleesta veloitetaan 9 euroa (sama tilaaja ja sama käyttötarkoitus, eli todistus on identtinen 
kopio alkuperäisestä)


Sukututkimusta tai tieteellistä tutkimusta varten laadittujen todistusten maksut

Sukututkimusta tai tieteellistä tutkimusta varten laadittujen todistusten perusmaksu on 45 euroa. Mikäli todistuksen laatimisesta aiheutuu työtä enemmän kuin 30 minuuttia, veloitetaan lisämaksua 20 euroa jokaiselta alkavalta 30 minuutin jaksolta.


Kuvatiedostoista veloitettavat maksut

Digitoitujen kirkonkirjojen kuvatiedostojen kopioimisesta aiheutuvasta työstä veloitetaan perusmaksuna 45 euroa. Mikäli kopioimisesta aiheutuu työtä enemmän kuin 30 minuuttia, veloitetaan lisämaksua 20 euroa jokaiselta alkavalta 30 minuutin jaksolta. Lisäksi veloitetaan kirkonkirjoihin perustuvan aineiston kopiosta 9 euroa kuvalta.
HUOM! Kuvatiedostojen kopiointeja koskevat pyynnöt toimitetaan Kirkkohallitukseen. Seurakunnissa ei tehdä kuvatiedostojen kopiointeja.


Maksuttomat todistukset

Maksuttomia todistuksia ovat sellaiset todistukset, joiden maksuttomuus perustuu johonkin voimassa olevaan lakiin.

 

Henkilö voi tarkastuttaa kirkonkirjoissa ja seurakunnan muissa rekistereissä olevat omat tietonsa kerran vuodessa 
maksutta. Jos tarkastusoikeutta käyttää useammin, veloitetaan tietojen luovutuksesta 9 euroa / todistus.

Todistuksesta peritään toimitustavasta riippumatta toimitusmaksua 5,50 euroa, joka sisältää myös laskutuksen. Jos lasku lähetetään asiakkaan pyynnöstä eri osoitteeseen kuin todistus, veloitetaan sekä laskutuksesta että todistuksen toimituksesta 5,50 euroa.
 

Postiennakolla lähetettävästä todistuksesta peritään postiennakkomaksu. Todistuksen lähettämisestä ulkomaille peritään lisäksi posti- ja pankkipalvelumaksut. Maksukehotuksesta veloitetaan 5 euroa.