UUTISET

Tältä sivulta voit lukea seurakuntamme tiedotteet.

Yhteinen Sanoma -seurakuntalehtemme ilmestyy 5 kertaa vuodessa ja lehdet löytyvät osiosta Yhteinen Sanoma. Nettisivujen ja somen lisäksi ilmoitamme viikoittaiset tapahtumat Etelä-Uusimaa-lehden viikkoilmoittelussa.

Jokainen työntekijä vastaa oman työalansa viestinnästä kaikissa viestintävälineissä. Sosiaalisen median päivitysvuorot vaihtuvat työntekijöiden kesken viikottain. Lisäksi työyhteisössä on jaettu seuraavat erityisvastuut:

- Yhteinen Sanoma -lehden toimitussihteeri - diakoni Nina Fabritius-Ylitalo

- Viikkoilmoittelu Etelä-Uusimaa-lehdessä - Ruth Karttunen

- Jumalanpalveluselämän viestintä - kappalainen Antti Salmisto

Kriisiviestinnästä ja viestinnästä kokonaisuudessaan vastaa kirkkoherra Katri Grönroos, ja hän toimii Yhteinen Sanoma -lehden päätoimittajana.

Uutislistaukseen

Kirkkoherranvaalista tehty valitus hylättiin hallinto-oikeudessa

TIEDOTE 1.3.2024

Kirkkoherranvaalista tehty valitus hylättiin hallinto-oikeudessa

Helsingin hallinto-oikeus antoi 29.2.2024 ratkaisunsa kirkkoherranvaalia koskevassa valituksessa ja hylkäsi valituksen. Kirkkoherranvaali toimitettiin jo 17.11.2021. Vaalissa Katri Grönroos sai 11 ääntä ja Matti Nikkanen yhden äänen. Nikkanen teki vaalista oikaisuvaatimuksen, jonka seurakuntaneuvosto hylkäsi, sekä helmikuussa 2022 valituksen hallinto-oikeuteen.  Valituksessa esitettiin, että valinta on perustuslain, kirkkolain ja tasa-arvolain vastainen, ja seurakuntaneuvosto on ylittänyt harkintavaltansa valitessaan kirkkoherraksi Grönroosin. Valituksen mukaan virkaan ei valittu pätevintä hakijaa, vaan ilman hyväksyttäviä syitä toista sukupuolta oleva vähemmän ansioitunut hakija.

Hallinto-oikeus toteaa ratkaisussaan, että seurakuntaneuvosto on osoittanut, että Grönroosin valinta on perustunut muuhun hyväksyttävään seikkaan kuin sukupuoleen, ja päättäessään kokonaisarvion perusteella valita kirkkoherran virkaan Grönroosin ja hylätessään oikaisuvaatimuksen se on tehnyt päätöksensä harkintavaltansa rajoissa. Päätökset eivät ole lainvastaisia. Näin ollen valitus on hylättävä.

Hallinto-oikeuden päätökseen voi valittaja hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaantipäivästä.

-Valituksen hylkääminen on otettu huojentuneena vastaan. Yli kahden vuoden ajan Katri Grönroos on toiminut kirkkoherrana, eikä häntä ole voitu asettaa virkaansa. Tämä on vaikuttanut myös koko seurakunnan henkilöstöstrategiaan. Nyt toivomme asian tulevan lopulliseen päätökseensä, sanoo seurakuntaneuvoston varapuheenjohtaja Tuula Huuhtanen.

 

RAASEPORIN SUOMALAINEN SEURAKUNTA

Tuula Huuhtanen, seurakuntaneuvoston varapuheenjohtaja, tuula.huuhtanen1@hotmail.fi Katri Grönroos, vt. kirkkoherra, katri.gronroos@evl.fi, puh 044 300 3611

1.3.2024 16.18