UUTISET

Tältä sivulta voit lukea seurakuntamme tiedotteet.

Yhteinen Sanoma -seurakuntalehtemme ilmestyy 5 kertaa vuodessa ja lehdet löytyvät osiosta Yhteinen Sanoma. Nettisivujen ja somen lisäksi ilmoitamme viikoittaiset tapahtumat Etelä-Uusimaa-lehden viikkoilmoittelussa.

Seurakuntamme viestinnästä vastaa kokonaisuudessaan kirkkoherra Katri Grönroos. Jokainen työntekijä vastaa oman työalansa viestinnästä. Sosiaalisen median päivitysvuorot vaihtuvat työntekijöiden kesken viikottain. Lisäksi työyhteisössä on jaettu seuraavat erityisvastuut:

- Yhteinen Sanoma -lehden toimitussihteeri - diakoni Nina Fabritius-Ylitalo

- Viikkoilmoittelu Etelä-Uusimaa-lehdessä - Ruth Karttunen

- Jumalanpalveluselämän viestintä - kappalainen Antti Salmisto

 

Uutislistaukseen

Seurakuntaan liittyneiden määrä kasvoi ja kirkosta erottiin maltillisesti vuonna 2023

TIEDOTE 5.2.2024

Seurakuntaan liittyneiden määrä kasvoi ja kirkosta erottiin maltillisesti vuonna 2023

Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa vuonna 2023 kirkkoon liittyminen lisääntyi ja kirkosta eroaminen laski verrattuna edelliseen vuoteen kirkon jäsentilastojen mukaan. Myös Raaseporin suomalaisessa seurakunnassa seurakuntaan liittyneitä oli vuonna 2023 hieman edellisvuotta enemmän ja seurakunnasta eronneita oli selkeästi vähemmän. Seurakunnan jäsenmäärä väheni 119 jäsenellä vuonna 2023, kun vähennys vuonna 2022 oli 132.

Myös muuttoliike kehittyi suotuisaan suuntaan: vuonna 2023 se oli -9, kun taas vuonna 2022 se oli   -25. Suurinta muuttoliike oli 10-19-vuotiaiden keskuudessa. Seurakunnasta eronneet olivat erityisesti 20-39-vuotiaita ja seurakuntaan liittyneet 30-49-vuotiaita sekä alle 9-vuotiaita.

 

 

31.12.2023 

31.12.2022 

Seurakunnan jäsenmäärä 

4808 

4927 

Kirkosta eronneet 

89 

100 

Kirkkoon liittyneet 

41 

35 

Seurakuntaan muuttaneet 

245 

223 

Seurakunnasta muuttaneet 

254 

248 

Muuttoliike 

-9 

-25 

Seurakunnan jäsenmäärän kokonaismuutokseen vaikuttavat myös kuolleiden ja alle 1-vuotiaana kastettujen määrät. Raaseporin suomalaisen seurakunnan jäseneksi kastettuja alle 1-vuotiaita oli saman verran kuin edellisenä vuonna: 28 kastettua ja jäseneksi liitettyä. Kuolleiden jäsenten määrä sen sijaan kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna: vuonna 2023 kuolleita oli 84, kun vuonna 2022 kuolleita oli 65.

Rippikoululaisten määrä väheni hieman: vuonna 2023 rippikoululaisia oli 58, kun vuonna 2022 heitä oli 62. Avioliittoon vihkimisistä kirkollisten vihkimisten osuus väheni jonkin verran: jäsentilastojen mukaan vuonna 2023 vihkimisiä oli 21 ja niistä 8 oli kirkollisia vihkimisiä. Kirkon toimintatilastojen mukaan Raaseporin suomalaisen seurakunnan toimesta vihittiin kirkollisesti kuitenkin huomattava määrä myös ulkopaikkakuntalaisia hääpareja: vuonna 2023 avioliittoon vihkimisiä oli yhteensä 35 ja avioliittoon siunaamisia 4.

RAASEPORIN SUOMALAINEN SEURAKUNTA

Katri Grönroos, vt. kirkkoherra, katri.gronroos@evl.fi, puh 044 300 3611

5.2.2024 19.40