UUTISET

Tältä sivulta voit lukea seurakuntamme tiedotteet.

Yhteinen Sanoma -seurakuntalehtemme ilmestyy 5 kertaa vuodessa ja lehdet löytyvät osiosta Yhteinen Sanoma. Nettisivujen ja somen lisäksi ilmoitamme viikoittaiset tapahtumat Etelä-Uusimaa-lehden viikkoilmoittelussa.

Seurakuntamme viestinnästä vastaa kokonaisuudessaan kirkkoherra Katri Grönroos. Jokainen työntekijä vastaa oman työalansa viestinnästä. Sosiaalisen median päivitysvuorot vaihtuvat työntekijöiden kesken viikottain. Lisäksi työyhteisössä on jaettu seuraavat erityisvastuut:

- Yhteinen Sanoma -lehden toimitussihteeri - diakoni Nina Fabritius-Ylitalo

- Viikkoilmoittelu Etelä-Uusimaa-lehdessä - Ruth Karttunen

- Jumalanpalveluselämän viestintä - kappalainen Antti Salmisto

 

Uutislistaukseen

Vaalitiedote 21.11.2022

Seurakuntavaalien tulos on vahvistettu - onnea uudet luottamushenkilöt

Raaseporin suomalaisen seurakunnan vaaleissa valittiin uudet luottamushenkilöt seuraavalle nelivuotiskaudelle 2023-2026. Seurakuntaneuvostoon valittiin 12 varsinaista jäsentä ja 6 varajäsentä. Seurakuntayhtymän yhteiseen kirkkovaltuustoon valittiin 8 varsinaista jäsentä sekä 6 varajäsentä. Kaikista ehdokkaista kymmenen ehdokasta oli seurakuntavaaleissa ehdokkaana ensimmäistä kertaa. Vaalin lopullinen tulos vahvistettiin vaalilautakunnan kokouksessa 21.11.2022 klo 17.

Seurakuntamme vaaleissa äänestysprosentti oli 8 %. Ennakkoäänestysprosentti oli 71,4 %. Nuorten 16-17-vuotiaiden äänestysprosentti oli 7,5 %. Varsinaisena vaalipäivänä sunnuntaina 20.11.2022 klo 11-20 äänestyspaikkana oli Karjaan seurakuntakoti, ja ennakkoäänestysaikana 8.-12.11.2022 äänestyspaikkoja oli useita ympäri Raaseporia.

Valitut luottamushenkilöt yhteiseen kirkkovaltuustoon 

Varsinaisiksi jäseniksi:
Jaana Tasanko
Mika Niemi
Tuula Huuhtanen
Paavo Porkka
Pulmu Pihlström
Vilma Kylä-Nikkilä
Joanna Koski
Stig Lindström

Varajäseniksi:
Petri Kajander
Juha Valta
Robert Karlman
Helena Hyvönen
Marja Veteläinen
Tatu Tyni

Valitut luottamushenkilöt seurakuntaneuvostoon 

Varsinaisiksi jäseniksi:
Tuula Huuhtanen
Sanna Kipinoinen
Jaana Tasanko
Sirpa Korpimäki
Paavo Porkka
Pulmu Pihlström
Vilma Kylä-Nikkilä
Mika Niemi
Jorma Pelkonen
Stig Lindström
Joanna Koski
Robert Karlman

Varajäseniksi:
Heleena Kallio
Tatu Tyni
Petri Kajander
Juha Valta
Helena Hyvönen
Marja Veteläinen

Seurakuntavaaleissa valittavat luottamushenkilöt vaikuttavat monin tavoin seurakuntamme tulevaisuuteen: he päättävät monista keskeisistä hallintoon ja talouteen liittyvistä asioista seuraavana nelivuotiskautena, kuten kirkollisveroprosentista, rakennushankkeista, avustuksista, työntekijävalinnoista, toiminnan painotuksista ja seurakunnan tilojen käytöstä. Luottamushenkilöt valitsevat myös edustajat kirkon ylimpään päättävään elimeen Kirkolliskokoukseen, joka päättää esimerkiksi kirkon oppiin liittyvistä kysymyksistä.

Lisätietoja valituista luottamushenkilöistä ja vaaleista kerrotaan seurakuntamme nettisivuilla ja seurakuntavaalit.fi -sivustolla.

 

Katri Grönroos, vt. kirkkoherra

katri.gronroos@evl.fi, puh. 044 300 3611

21.11.2022 19.11