Hyvät Kanssakulkijat,

Olemme jo pian pari vuotta sopeutuneet koronan korostukseen. Suunnitelma ja varasuunnitelma on pitänyt olla. Tänne asti on rovasti päässyt, mutta suunnitelman mukainen lähtömessu Karjaan kirkossa 9.1. klo 12 on nyt peruttava. Juhlaa kuitenkin pitäisin sitten, kun rajoitukset sen sallivat.

Yhdessä olemme kulkeneet vuosia. Niin kiitollinen olen luottamuksellisesta yhteydestä, sen varassa olen jaksanut tänne asti. Nyt vaan palvelisi juhla yli 20 vuoden täällä eletyn jälkeen. Kun kirkkoon voi ottaa 30 henkeä korkeintaan, niin liian moni ei mahtuisi mukaan. Siitä koituisi vain kaipausta. Niin kiitollinen olen myös työntekijöiden ja luottamushenkilöiden tuesta omassa seurakunnassa ja koko yhtymässä.

Viimeiset työpäivät ovat olleet työtä täynnä. Nyt voin pitää muutaman lomapäivän. Työvuorolistan mukaan olen kuitenkin vielä jonkun päivän töissä loppiaiseen jälkeen. Toimitan sen vuoksi kasteen sunnuntain messun 9.1. klo 12 Karjaan kirkossa. Uskaltakaa tulla. Ollaan taas niin läheisiä, vaikka pidämmekin etäisyyttä. Kaste meidän kirkon ensimmäinen juhla. Ilo lapsen syntymästä ja ilo siitä, mitä on syntynyt ensimmäisenä Jouluna, ihmislapsen hengen pitimiksi. Olen kastanut arviolta reilusti yli 1000 lasta pappisvuosieni aikana.

Valittu kirkkoherra Katri Grönroos on sijaiseni tuomiokapitulin päätöksen mukaan loppulomani aikana 11.1.2022 alkaen. Viimeinen virassaolopäiväni on 28.2.2022.

Olkoon uusi vuosi taas meille armon vuosi. Monien uusien alkujen rikastama.

Esa Lahtinen, kirkkoherra

 

Kuva Pääsiäiseltä 2021.