Ehdokasasettelua koskeva kuulutus

Raaseporin suomalaisessa seurakunnassa toimitetaan kirkkolain (KL) 23 luvun 9 §:n 2 momentin mukaisesti 20.11.2022 seurakuntavaalit, jossa vuoden 2023 alusta alkavaksi nelivuotiskaudeksi valitaan 8 jäsentä seurakuntayhtymän yhteiseen kirkkovaltuustoon
ja 12 jäsentä seurakunnan seurakuntaneuvostoon.

KL:n 23 luvun 2 §:n ja 3 §:n mukaan vaalikelpoinen seurakunnan edellä mainittuun (mainittuihin luottamustoimiin) on ehdokas,

  1. joka viimeistään 15.9.2022 on merkitty tämän seurakunnan läsnä olevaksi jäseneksi,
  2. joka on konfirmoitu viimeistään 15.9.2022, ja joka täyttää 18 vuotta viimeistään 20.11.2022
  3. joka on kristillisestä vakaumuksesta tunnettu,
  4. joka ei ole vajaavaltainen
  5. joka on antanut kirjallisen suostumuksensa ehdokkaaksi asettamiseen,
  6. joka ei ole tämän seurakunnan (seurakuntayhtymän tai siihen kuuluvan seurakunnan) viranhaltija tai työsopimussuhteessa oleva työntekijä.

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja liitteineen mainittua vaalia varten on toimitettava 15.9.2022 kello 16.00 mennessä Raaseporin suomalaisen seurakunnan kirkkoherranvirastoon Karjaalle, joka on avoinna ma-to kello 9-13 sekä 15.9.2022 kello 9.00- 16.00. Raaseporin suomalaisen seurakunnan kirkkoherranviraston osoite on: Keskuskatu 23, 10300 Karjaa.

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjoja liitteineen on saatavana Raaseporin suomalaisen seurakunnan kirkkoherranvirastosta ja verkkosivuilta info.seurakuntavaalit.fi.

Karjaalla  17.06.2022

Raaseporin suomalaisen seurakunnan vaalilautakunnan puolesta

Puheenjohtaja Harri Korhonen

                     

Seurakuntavaalit järjestetään 20.11.2022