hösten 2015 035Karis-Pojo svenska församlingin kaksikielinen iltapäiväkoti yhteistyössä Raaseporin suomalaisen seurakunnan kanssa tarjoaa aamu- ja iltapäivätoimintaa yhteistyössä Raaseporin kaupungin kanssa. Iltapäiväkodissa on 40 paikkaa ja se toimii turvallisessa kodinomaisessa ympäristössä.

Lain mukaan 1-2 vuosiluokan oppilailla ja erityistarpeita omaavilla lapsilla on oikeus aamu-ja iltapäivätoimintaan. Iltapäivätoiminta on osa lapsiin kohdistuvaa kasvatustyötä hänen ensimmäisinä kouluvuosinaan. Iltapäivätoiminnan tarkoituksena on tarjota lapselle turvallinen kodinomainen ympäristö, ennen ja jälkeen koulupäivän, silloin kun vanhempien työpäivä on koulupäivää pitempi, ja tällä tavoin tukea perheitä heidän kasvatustyössään.

Iltapäivätoiminnan tavoitteena on myös pyrkiä edistämään samanarvoisuutta yhteiskunnassa ja ennaltaehkäistä syrjäytymistä kaksikielisen kristillisessä hengessä tapahtuvan toiminnan kautta - iltapäivätoiminta tukee lapsen kasvua ja kehitystä sekä antaa perustan hyville vapaa-ajan toiminnoille.

Tähdennämme, että iltapäivätoiminta on lapsille vapaaehtoista, koska sitä järjestetään lapsen vapaa-aikana koulun päättymisen jälkeen - iltapäivätoiminta ei siis ole sisällöltään lapsen koulupäivän jatke.

Aamu- ja iltapäivätoiminta korostaa lapsen omia elämyksiä ja kokemuksia ja tavoitteena on tarjota toimintaa joka on monipuolista ja lähtee lapsen tarpeista ja joka myös antaa mahdollisuuden lepoon ja rauhoittumiseen mikäli lapset niin haluavat.

Pikku Pappilan iltapäiväkoti noudattaa kirkkovuotta ja sen juhla-aikoja ja auttaa lasta ymmärtämään miksi niitä vietämme. Painotamme myös positiivista asennetta maan kansalliskieliin, joita molempia käytämme rinnakkain.