Ristiäisissä eli kastejuhlassa ihminen saa kasteen, jonka myötä hänestä tulee kotiseurakuntansa ja koko maailmanlaajuisen kirkon jäsen. Kasteen perustana on Jeesuksen antama kaste- ja lähetyskäsky. (Matt. 28:18–20)

Kaste on kristittynä olemisen perusta, liitto Jumalan ja ihmisen välillä. Muut kirkolliset toimitukset perustuvat kasteeseen.

Luterilaisessa kirkossa, kuten kaikissa vanhoissa kirkkokunnissa, kastetaan kaikenikäisiä lapsista aikuisiin. Aikuiskasteen saa kastamaton aikuinen, joka haluaa liittyä kirkon jäseneksi. Kaste on iloinen juhla, jossa kiitetään elämän antajaa.

Lisätietoja kasteesta ja sen järjestämisestä löydät Kaste.fi sivustolta sekä Kasteen merkityksestä -sivustosta

 

Toimitusvaraukset kirkkoherranviraston kautta. Tilaisuuden tarkemmista yksityiskohdista sovitaan papin kanssa henkilökohtaisessa tapaamisessa ennen toimitusta.

 

Linkki Nimiasiat 1.1.2019-

Linkki Esite puolison ja lapsen nimestä