Kirkollisessa avioliittoon vihkimisessä keskeistä on siunauksen pyytäminen. Vihittävät jättävät toinen toisensa ja yhteisen liittonsa Jumalan huolenpitoon.

Seurakunta rukoilee Jumalan siunausta avioparille. Liitto ei ole kiinni vain ihmisistä, vaan Jumala siunaa yhteistä elämää.

Avioliitto perustuu parin valintaan ja päätökseen. Ilmaistessaan tahtonsa rakastaa toinen toistaan vihittävät sitoutuvat avioliittoon ja siihen, että tekevät parhaansa, jotta kumpikin voisi olla siinä onnellinen.

Lisätietoja avioliittoon vihkimisestä löydät tästä.

 

Toimitusvaraukset kirkkoherranviraston kautta. Tilaisuuden tarkemmista yksityiskohdista sovitaan papin kanssahenkilökohtaisessa tapaamisessa ennen toimitusta.

 

Avioliiton esteiden tutkinta ja esteettömyystodistus

Ennen vihkimistä avioliiton esteet tutkitaan. Sillä varmistetaan, että avioliitto on lain mukaan sallittu ja pari voi mennä naimisiin.
Esteiden tutkinnan voi hoitaa asiointipalvelun kautta, asioimalla seurakunnassa tai lähettämällä pyyntö esteiden tutkinnasta postitse.

 


Puolisoiden sukunimi avioliittoa solmittaessa

Milloin puolisoiden on ilmoitettava sukunimivalinnastaan?

Avioliittoon aikovien on ilmoitettava sukunimivalinnastaan avioliiton esteiden tutkijalle samalla, kun he pyytävät tutkintaa. Avioliiton esteiden tutkintaa pyydetään sitä varten laaditulla lomakkeella, jossa on myös kohta sukunimivalintaa varten. Lomake löytyy maistraattien verkkosivuilta osoitteesta maistraatti.fi. Kumpikin puoliso säilyttää oman sukunimensä avioliittoon vihkimisen yhteydessä, jos avioliittoon aikovat eivät ilmoita sukunimivalinnastaan avioliiton esteiden tutkijalle.

Huomattava on, että puolisot eivät voi muuttaa sukunimivalintaansa avioliiton esteiden tutkinnan jälkeen. Jos puolisot tutkinnan jälkeen alkavat katua sukunimivalintaansa, he voivat ilmoittaa siitä vihkijälle. Tällöin he kuitenkin kumpikin säilyttävät omat sukunimensä avioliittoon vihkimisen yhteydessä.

 

 

Linkki Avioliiton esteiden tutkinta asiointipalveluun.

Linkki Puolison sukunimi ja lapsen sukunimi- esite

Linkki Nimiasiat 1.1.2019