Kirkollisessa avioliittoon vihkimisessä keskeistä on siunauksen pyytäminen. Vihittävät jättävät toinen toisensa ja yhteisen liittonsa Jumalan huolenpitoon.

Seurakunta rukoilee Jumalan siunausta avioparille. Liitto ei ole kiinni vain ihmisistä, vaan Jumala siunaa yhteistä elämää.

Avioliitto perustuu parin valintaan ja päätökseen. Ilmaistessaan tahtonsa rakastaa toinen toistaan vihittävät sitoutuvat avioliittoon ja siihen, että tekevät parhaansa, jotta kumpikin voisi olla siinä onnellinen.

Lisätietoja avioliittoon vihkimisestä löydät tästä.

 

Toimitusvaraukset kirkkoherranviraston kautta. Tilaisuuden tarkemmista yksityiskohdista sovitaan papin kanssahenkilökohtaisessa tapaamisessa ennen toimitusta.

 

Avioliiton esteiden tutkinta ja esteettömyystodistus

Ennen vihkimistä avioliiton esteet tutkitaan. Sillä varmistetaan, että avioliitto on lain mukaan sallittu ja pari voi mennä naimisiin.
Esteiden tutkinnan voi hoitaa asiointipalvelun kautta, asioimalla seurakunnassa tai lähettämällä pyyntö esteiden tutkinnasta postitse.

 

 

Linkki Avioliiton esteiden tutkinta asiointipalveluun.