Meillä kristityillä on hieno sanoma. Se on sanoma kaikki rajat ylittävästä Jumalan armosta ja rakkaudesta. Kirkko on olemassa todistaakseen tästä rakkaudesta. Se on kirkon tehtävä.

Tehtävälleen uskollinen kirkko ei pidä huolta vain omistaan, vaan koko maailmasta. Jeesus ilmaisee sen näin:

"Niin kuin Isä on lähettänyt minut, niin lähetän minä teidät." (Joh. 20:21)

Oman kirkkomme erityisenä osaamisena on ollut niiden etsiminen, jotka eivät vielä ole kuulleet sanomaa rakastavasta Jumalasta ja toisaalta heidän auttamisensa, joiden hätä on suurinta tai joita kukaan muu auta.
Kirkko on osa maailmanlaaja yhteisöä. Siksi meidänkin kirkkomme vastuu laajenee koskemaan myös heitä, jotka eivät asu maamme rajojen sisällä.

Lähetystyön tavoitteena on uusien kristittyjen ja uusien seurakuntien syntyminen. Sitä varten tarvitaan julistustyötä, kristillistä kasvatusta ja kristittyjen kouluttamista. Lähetystyötä toteutetaan kokonaisvaltaisesti niin, että ihmisten elämäntilanteet otetaan huomioon ja niihin vastataan tarpeitten mukaisesti.

Kirkon lähetysjärjestöjen avulla seurakunnat pyrkivät tekemään tästä totta kaikilla mantereilla. Järjestöjen lähetystyöntekijöinä toimii mm. pappeja, diakonia- ja nuorisotyöntekijöitä, terveydenhuollon henkilöstöä, opettajia sekä tekniikan ja maanviljelyksen asiantuntijoita.