Diakonia on seurakunnan tarjoamaa palvelua; henkistä, hengellistä ja aineellista tukea. Vaikeassa elämäntilanteessa saat tukea; keskustelut ovat luottamuksellisia sillä työntekijä on vaitiovelvollinen.

Diakoniatyöntekijän puoleen voit kääntyä käytännöllisen ja taloudellisen tuen tarpeessa, mutta myös yksinäisyyden, mielenterveysongelmien, päihteiden, ihmissuhdevaikeuksien, elämän kriisien ja muiden ongelmien paineessa - oikeastaan kaikissa elämän vaikeissa asioissa.

Jos epäröit mennä oman paikkakuntasi papin tai diakonin pakeille, voit hyvin ottaa yhteyttä toisen paikkakunnan työntekijöihin. Esimerkiksi perheneuvonta-apua voidaan järjestää toiselta paikkakunnalta.

Diakoniatyön yhteystiedot ja vastaanottoajat löytyvät täältä.